Sökning: "sex sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden sex sigma.

 1. 1. Kundorienterad programvaruutveckling : En undersökning av åtgärder för att öka uppgraderingsfrekvensen och tillfredsställa kundernas behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Esmeralda Barpetrus; Amanda Nikamo; [2023]
  Nyckelord :dmaic; communication; customer involvement; customer satisfaction; software development; six sigma; total quality management; dmaic; kommunikation; kundinvolvering; kundnöjdhet; offensiv kvalitetsutveckling; programvaruutveckling; sex sigma;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har utförts på ett programvaruföretag där majoriteten av kunderna ännu inte har uppgraderat till den senaste versionen av programvaran. Studiens syfte var att identifiera de underliggande orsakerna till detta, identifiera eventuella processgap samt föreslå åtgärder för att bättre tillfredsställa kundernas behov. LÄS MER

 2. 2. A method development and complete validation of coin half-cell test procedure

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Prasad Korde; [2022]
  Nyckelord :Cathode; Validation; Gage R and R; Six Sigma; Impedance spectroscopy; katod; validering; Gauge R och R; sex sigma; impedansspektroskopi;

  Sammanfattning : ”Coin cell”-tillverkningen täcker hela processen från NMC-pulver till faktisk cell- och prestandautvärdering genom att cykla celler. Nydanande utveckling av elektrodmaterialen är nyckeln till att öka energitätheten hos litium-jon/metall-batterier för elfordon och nätlagring. LÄS MER

 3. 3. Processbaserad utveckling : En fallstudie för att mäta produktionsprocessen i en avdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Taif Al-Helly; [2022]
  Nyckelord :Flowchart; FMEA; Kanban; Lean management; PDSA; Process mapping; Six Sigma.; Flödesschema; FMEA; Kanban; Lean mangament; PDSA; Processkartläggning; Sex Sigma.;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka ett förbättringsområde i den valda avdelningen i organisationens produktionsprocess. Förbättringsarbetet är baserat på problem som uppstår hos medarbetarna vid produktionen. Studien är kvalitativ vilket innebär att informationen samlas genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 5. 5. Övervakning av kvalitet under utfasning aven produktionslinje : En fallstudie hos Scanias motormontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :William Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Quality management; Lean; Sex sigma; Statistical quality control; Kvalitetsteknik; Statistisk processtyrning; Lean; Sex sigma;

  Sammanfattning : Produktionslinjer som har fått ett slutdatum för att producera sista produkten har nyautmaningar jämfört med nya eller etablerade produktionslinjer. Med ett slutdatum blirinvesteringar på utrustningen mer restriktiva och med färre tillverkade produkter blir det färreenheter att slå ut kostnaderna på. LÄS MER