Sökning: "sex- och samlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden sex- och samlevnad.

 1. 1. Sex- och samlevnadsundervisning Lärarstudenters och nyutexaminerade lärares tankar kring sin yrkesroll och lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mergim Mehmeti; Emma Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Mellanstadiet; Lärarutbildning; Kultur; Nyexaminerade lärare; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Under vår tid på lärarutbildningen finner vi en problematik med att sex- och samlevnadsämnet berörs ytterst lite och att vi i liten grad fått undervisning kring kulturella perspektiv på ämnet. Forskning som använts i det självständiga arbetet på grundnivå visade på en brist av kunskaper bland lärare kring ämnet sex och samlevnad, men även att ämnet är tabubelagt i ett flertal länder. LÄS MER

 2. 2. Externa aktörer som komplement till undervisning i sex- och samlevnad

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; externa aktörer; #metoo; sex- och samlevnadsundervisning; sexuella trakasserier; ;

  Sammanfattning : Sexual harassments and conflicts among students are problems both within and outside schools. This became clear in conjunction with the #metoo -call that started 2017 when the whole world became engaged in this question. Although schools do work with these questions, a report made by Skolverket (2017) states that there is a lot to improve. LÄS MER

 3. 3. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hetero eller Homo… Vad tycker boken? : Hur läromedel framställer sex och samlevnad utifrån ett köns- och sexualitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabell Hoff Bergman; Sofia Köther; [2020]
  Nyckelord :Biologi; kön; läromedel; mellanstadiet; normer; sex och samlevnad; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kärlek, sex och relationer : En analys av ungdomsromanerna När hundarna kommer och Störst av allt i relation till gymnasieskolans ansvar gällande sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; kvalitativ textanalys; litteraturdidaktik; litteraturläsning; relationer; samtycke; sexualitet; sex och samlevnad; svenska; ämnesplan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två populära ungdomsromaner kan användas i svenska för att främja sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Studien baseras på en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER