Sökning: "sex- och samlevnadsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden sex- och samlevnadsundervisning.

 1. 1. REFORM ELLER ILLUSION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Alva Lindholm; Embla Gunnarsdottir; [2021-08-05]
  Nyckelord :reform; sex- och samlevnadsundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syfte:The purpose of this study is to attain a more comprehensive understanding of the underlying issues that teachers face in conducting sex education. Further the study aims to examine problems that can arise and remain following the implementation of the new educational reform meant to amend the general lack of quality and equivalence in quality of sex education between schools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. ”Let´s talk about sex” - But how? : Lärares beskrivningar kring val av arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisning kopplat till hur känsligt ämnet är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Catharina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Sex and cohabitation; sex and cohabitation education; methods; working methods; sensitive subjects; teaching; high school; biology; science; didactics.; Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; metoder; arbetssätt; känsliga ämnen; undervisning; gymnasiet gymnasium; biologi; naturkunskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen menar att alla elever har rätt till att få sex- och samlevnadsundervisning. Den syftar till att stärka självkänslan hos eleverna och bidra till att de kan ta ansvarsfulla och medvetna beslut rörande sexualitet, relationer och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Störst av allt är kärleken: Sexualundervisningen i Sverige 1945-1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jeanette Rolfsson; [2021]
  Nyckelord :sexualundervisning; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; Gayle Rubin; sexuell värdehierarki; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man har bara porren som referens för sexualundervisningen" : En studie om högstadielärares erfarenheter av att undervisa i sex- och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lydia Langefalk; Fanny Lundberg; [2021]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadieundervisning; högstadielärare; ungdomar; elevhälsa; kurator;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisningen har varit obligatorisk i skolan sedan 1955, däremot visade en nyligen gjord granskning av Skolinspektionen (2013) att lärare upplevde svårigheter när det kom till att undervisa i ämnet sex- och samlevnad. Granskningen visade också på ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna. LÄS MER