Sökning: "sexarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet sexarbetare.

 1. 1. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

  Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER

 2. 2. EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ELLER ETT SKAMLIGT BESLUT? - EN PÅGÅENDE DISKUSSION : En kvalitativ studie om hur förändringen i åsikter lett Amnesty International till att besulta om en ny policy för sexarbetare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kati Valentina Issa; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sexarbetare; Sexköp; Människohandel för sexuella ändamål; Sexuella tjänster; Sexköpslag; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In 2015, Amnesty International introduced a policy called “Sex Worker’s Rights are Human Rights” aimed at preventing discrimination and human rights violations for sex workers. The policy would work to prevent discrimination and human rights violations from occurring for sex workers. LÄS MER

 3. 3. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 4. 4. Internet- den virtuella skölden för en sexarbetare? : En kvalitativ studie om hur internets roll avspeglar sig i en sexarbetares liv Av: Elinor Westerstråhle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elinor Westerstråhle; [2017]
  Nyckelord :Internet; Sexual service; Escorts; Exposure; Vulnerability; Security; Monitoring; Surveillance;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to gain a closer understanding of how security and vulnerability are experienced online when sexual services are conveyed and if the sex worker finds it unpleasant to be monitored online. The issues relating to safety, vulnerability and monitoring have been analyzed using theories like Foucault's "Panopticism" (1991), which is a social theory of monitoring and Amanda Lagerqvist's theory of "digital throwness" (2017) in which she touches the vulnerability the network puts us in. LÄS MER

 5. 5. Den olyckliga horan : Diskurser om prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Angelica Hagenstam; Vilda Posada; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; diskurs; sexköp; sexköpslagen; abolution; normalisering; prostituerad; sexarbete; sexarbetare; sexsäljare; sexförsäljare;

  Sammanfattning : I debatten om prostitution finns många olika perspektiv på fenomenet och dess aktörer. Syftet med denna studie är att identifiera diskurser som är framträdande i diskussioner som rör prostitution, och därigenom bidra till ökad förståelse och ett bättre debattklimat. Studien är en diskursanalys på socialkonstruktivistisk grund. LÄS MER