Sökning: "sexarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet sexarbete.

 1. 1. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 2. 2. Prostitution eller Sexarbete? : En Jämförande Analys av Intedinhora och Fuckförbundet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Louise Sund; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexwork; Intersectionality; Power; Sexuality; Victim; Queer; Discourse.;

  Sammanfattning : The prostitution debate in Sweden is generally divided into two dualistic counterparts; one side that sees prostitution as the worst form of oppression, and the other that wants to acknowledge it as a profession and normalize the perception of sex work. The purpose of this essay is to implement a comparative analysis between two organizations that appear to belong to these two counterparts, Intedinhora (Notyourwhore) and Fuckförbundet (Fuckunion). LÄS MER

 3. 3. Studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Carlson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Försäljning av sexuella tjänster; prostitution; sexarbete; attityder; enkätundersökning; studenter; sexköpslagen; självbestämmande; förtryck; mångformighet. Keywords: The sale of sexual services; sexwork; attitudes; online survey; students; sex purcharse law; empowerment; opression; polymorphous; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster. En enkätundersökning på Lunds universitet har genomförts under våren 2018. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mot gatuprostitution i Malmö - en processutvärdering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eklund; Siri Wigzell; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Gatuprostitution; Polis; Sexarbete; Brottsförebyggande; Sexköp;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats har, på uppdrag av Malmöpolisen, utvärderat ett nyligen uppstartat samverkansprojekt som syftar till att minska den gatuprostitution som förekommer i Stadsområde Norr i Malmö. I samverkansgruppen deltar bland annat aktörer från det sociala, polisiära och kommunala för att tillsammans öka effektiviteten av varandras, men även gemensamma arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera ett offer : en kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Sex mot ersättning”

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elin Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Transactional sex; prostitution; sex work; National Board of Health and Welfare; critical discourse analysis; Sex mot ersättning; prostitution; sexarbete; Socialstyrelsen; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : In 1999, Sweden was the first country in the world to criminalize the buying, but not the selling, of sexual services. This law is based on the ideological stance that transactional sex is to be understood as men’s violence against women. LÄS MER