Sökning: "sexarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet sexarbete.

 1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 2. 2. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 3. 3. Social utsatthet i prostitution/sexarbete och behovet av stödinsatser - En diskursanalys av brukarorganisationerna Fuckförbundet och #intedinhora

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Persson; Clara Werner; [2021]
  Nyckelord :prostitution; sex work; discursive representation; social vulnerability; social support measures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the legal reform and adoption of the new sex purchase act in 1999, the efficiency of governmental actions and continuance of social vulnerability among prostitutes/sex workers in Sweden have been recurring topics in public debate. Conflicting views on what the problem actually is and how it might best be dealt with, create a divide between those who advocate a liberal feminist perspective, and those who advocate a radical feminist perspective. LÄS MER

 4. 4. ''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Nordström; [2021]
  Nyckelord :OnlyFans; avvikarkarriär; avvikande beteende; stigma; sexarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. LÄS MER

 5. 5. Oren, osedlig eller utsatt : Människo- och samhällssyn bakom Sveriges sexköpslag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish model; The Nordic Model; Prostitution; Lawmaking; Democracy; ideology; history.; Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; ideologikritik; diskursanalys; lag; lagstiftning; sexuella tjänster;

  Sammanfattning : In 1998 Sweden, as the first country in the world, formulated and implemented a law against sexualservices, which has since been known as “The Swedish Model” due to its unique approach in onlycriminalizing the buyer - not the seller - of sexual acts. This thesis researches the history of the ideasbehind the lawmaking process in its aim to gain better understanding on how lawmaking affectspeople’s perception of the world around them. LÄS MER