Sökning: "sexarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet sexarbete.

 1. 1. Studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Carlson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Försäljning av sexuella tjänster; prostitution; sexarbete; attityder; enkätundersökning; studenter; sexköpslagen; självbestämmande; förtryck; mångformighet. Keywords: The sale of sexual services; sexwork; attitudes; online survey; students; sex purcharse law; empowerment; opression; polymorphous; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster. En enkätundersökning på Lunds universitet har genomförts under våren 2018. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mot gatuprostitution i Malmö - en processutvärdering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eklund; Siri Wigzell; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Gatuprostitution; Polis; Sexarbete; Brottsförebyggande; Sexköp;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats har, på uppdrag av Malmöpolisen, utvärderat ett nyligen uppstartat samverkansprojekt som syftar till att minska den gatuprostitution som förekommer i Stadsområde Norr i Malmö. I samverkansgruppen deltar bland annat aktörer från det sociala, polisiära och kommunala för att tillsammans öka effektiviteten av varandras, men även gemensamma arbetsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera ett offer : en kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Sex mot ersättning”

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elin Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Transactional sex; prostitution; sex work; National Board of Health and Welfare; critical discourse analysis; Sex mot ersättning; prostitution; sexarbete; Socialstyrelsen; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : In 1999, Sweden was the first country in the world to criminalize the buying, but not the selling, of sexual services. This law is based on the ideological stance that transactional sex is to be understood as men’s violence against women. LÄS MER

 4. 4. Den olyckliga horan : Diskurser om prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Angelica Hagenstam; Vilda Posada; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; diskurs; sexköp; sexköpslagen; abolution; normalisering; prostituerad; sexarbete; sexarbetare; sexsäljare; sexförsäljare;

  Sammanfattning : I debatten om prostitution finns många olika perspektiv på fenomenet och dess aktörer. Syftet med denna studie är att identifiera diskurser som är framträdande i diskussioner som rör prostitution, och därigenom bidra till ökad förståelse och ett bättre debattklimat. Studien är en diskursanalys på socialkonstruktivistisk grund. LÄS MER

 5. 5. Offret eller aktören?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Gudmundsson; Ida-Maria Jansson; [2017]
  Nyckelord :Prostitution. Feminism. Sexarbete. Sexarbetardiskurs. Sexköpslagen. Ungdomsförbund. Partipolitik. Ideologi. Kön. Offer. Aktör. Liberalfeminism. Radikalfeminism. Särartsfeminism. Socialistisk feminism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prostitutionspolitiken i Sverige har sedan sent 1900-tal fokuserat på att kriminalisera köp av sex och att arbeta preventivt för att förhindra att människor hamnar i prostitution. På senare år har dock några av de partipolitiska ungdomsförbunden ändrat inställning och vill istället legalisera sexköp. LÄS MER