Sökning: "sexindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sexindustrin.

 1. 1. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 2. 2. Why would men choose to be sex workers? En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar av män som sexuellt exploateras i Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Cehlin; Stina Holmström; Lovisa Stenström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Thailand tvingas många unga män sälja sex för att få en inkomst för att kunna överleva, men trots det skildras inte män som sexuellt exploateras mycket inom forskningen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialarbetare på en organisation i Thailand, som riktar sig till unga män som sexuellt exploateras, uppfattar männens situation samt attityder gentemot dem. LÄS MER

 3. 3. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Turister som sexköpare : En etnografisk studie av interaktionen mellan turister och sexindustrin i Thailand

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Jens Hellstrand; [2015]
  Nyckelord :Child sex tourism; normalization; sex tourism; situational child sex tourist; Thailand; theory of social bonds.; Barnsexturism; normalisation; sexturism; teorin om sociala band; Thailand; tillfällighetsförövare.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how it is possible that tourists who are not actively seeking child prostitutes still account for the majority of child sex tourists. The study includes tourists, locals, people working in the sex industry and staff from Swedish embassy and ECPAT international in Bangkok. LÄS MER

 5. 5. När lagen blir ideologisk – En redogörelse för de skyddsintressen samt ideologiska värderingar som har genomsyrat den svenska lagstiftarens syn på sexhandeln, och problemen det har gett upphov till

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Hasselbalch; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd. LÄS MER