Sökning: "sexindustrin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sexindustrin.

 1. 1. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. När lagen blir ideologisk – En redogörelse för de skyddsintressen samt ideologiska värderingar som har genomsyrat den svenska lagstiftarens syn på sexhandeln, och problemen det har gett upphov till

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Hasselbalch; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd. LÄS MER

 3. 3. När (mar)drömmen blir till verklighet: En studie av kvinnors upplevelser av trafficking

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofia Björklund; [2012]
  Nyckelord :globalisering; trafficking; prostitution; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trafficking är ett globalt samhällsproblem. En majoritet av den trafficking som sker syftar till att utnyttja och exploatera kvinnor sexuellt och det finns därmed ett starkt samband mellan trafficking och sexindustrin. LÄS MER