Sökning: "sexism"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet sexism.

 1. 1. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER

 2. 2. Kränkta troll i Svampriket - En diskursanalys av emotioner, statuspositioner och den rådande sexistiska diskursen i spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anette Holmström; [2018-05-21]
  Nyckelord :sexism; gamingkultur; kvinnohat; emotionssociologi; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i tidigare forskning om onlinebaserat kvinnohat i spelvärlden. Tidigare studierbelyser problematiken med hur kvinnor framställs i ’data-spel’ och har fokuserat på hur kvinnor ispelvärlden utsatts för hot och trakasserier. LÄS MER

 3. 3. Let's Speak about the Unspeakable : Using Anderson's Speak in the Swedish Upper Secondary Classroom to discuss Sexism and Sexual Assault

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Michaela Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Speak; Sexism; Sexual Assault; Rape; EFL; Literature; Difficult Topics;

  Sammanfattning : This essay examines how Anderson’s Speak can be used in the Swedish Upper Secondary classroom to talk about the difficult topics ‘sexism’ and ‘sexual assault’. The paper discusses several examples of where the power structures between the genders affect the main character of Speak. LÄS MER

 4. 4. “To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ismar Didic; [2018]
  Nyckelord :Transgender; gender; race; sexism; racism; human rights; rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. LÄS MER

 5. 5. Femininitet, sexualitet, kropp och makt : En semiotisk bildanalys av Kim Kardashian Wests selfies på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Karin Östlund; [2018]
  Nyckelord :Kim Kardashian West; Instagram; selfie; sociala medier; kändiskultur; the male gaze; kvinnokroppen; femininitet; performativitet; objektifiering.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West porträtterar sig själv i sina selfies och porträtt på sitt Instagramkonto. Fokus ligger på att undersöka detta utifrån maktaxlarna kön och sexualitet och hur hon iscensätter dessa i sina bilder. LÄS MER