Sökning: "sexism"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet sexism.

 1. 1. “MORE FEMINIST BULLSHIT”Exploring Sexism and the Battle Over Gender Construction in Video Game Discourse Communities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ola Nenzelius; [2021-02-09]
  Nyckelord :Video games; Women in games;

  Sammanfattning : Abstract: Thisstudyexplores gender construction in video game discourse communities, using Critical Discourse Analysis(CDA)as a theoretical frameworktogetherwith a quantitative, corpus linguistic methodology.Discourse samples weretaken from five online content creators for World of Warcraft(WoW)who react to the four Shadowlands: Afterlivestrailers for theWoW expansion released in November of 2020. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara sparka boll: Kvalitativ studie om fotboll som arena för integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felix Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Sports; football; integration; associations; community; language; norms. Idrott; fotboll; föreningar; socialt sammanhang; språk; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker fotboll som arena för integration. Den utgår från teorier om socialt kapital, norm och språk för att kunna analysera och skapa förståelse kring empirin som är hämtad genom fyra intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Otrygghetens Dimensioner : En sociologisk kvalitativ studie om otrygghet i bostadsorten och offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ida-Lina Jedström; Petrea Svedberg; [2020]
  Nyckelord :insecurity; power; white privilege; gender power gap; vigilance; Otrygghet; makt; vithetsnorm; könsmaktsordning; vaksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to understand different aspects of women's feelings of insecurity when navigating in public areas with a focus on their own place of residence. We highlight some factors that affect the feeling of insecurity, such as environmental factors, previous experiences or the risk of being exposed to xenophobia or sexism. LÄS MER

 4. 4. “We still have a long way to go”: A comparative study of Swedish and Brazilian women sports journalists’ challenges and perspectives

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Débora Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Journalism; sports journalism; women sports journalists; gender; sexism;

  Sammanfattning : Sports journalism is a traditionally male-dominated environment. Previous research has shown that women sports journalists were outnumbered in newsrooms, had less career opportunities, have been exposed to harassment and must negotiate identity contradictions in order to succeed in their career. LÄS MER

 5. 5. Genusbias i behandling av patienter på sjukhus

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andreas Signorini; Linn Lauridsen; [2020]
  Nyckelord :sexism; behandling; kvinnliga och manliga patienter; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ett genusperspektiv inom medicinsk vetenskap är det vanligt att arbeta med att identifiera tecken på genusbias. Genusbias kan vara mycket[KL1] [LL2]  riskfyllt och kan leda till felaktiga handlingar som har konsekvenser för vård, bemötande och behandling. LÄS MER