Sökning: "sexköp"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet sexköp.

 1. 1. I don’t think I’m like the other guys that hire you : en kvalitativ innehållsanalys över representationen av sexköpare i tre samtida tv-serier på Netflix

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Sofia Jung; [2019]
  Nyckelord :populärkultur; representation; subjekt; sexköpare; sexköp; tv-serie; Netflix; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker framställningen av sexköpare i avsnitt från tre samtida tv-serier som ingår i Netflix svenska utbud. Som populärkulturella fenomen producerar och reproducerar tv-serierna en viss uppfattning gällande sexköpare i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Hotell: en distributionskanal för sextrafficking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennie Hugosson; Madeleine Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Trafficking; sex-trafficking; CSR; hoteliers; prevention; social sustainability; tacit knowledge; Trafficking; sextrafficking; CSR; hotell; förebyggande; social hållbarhet; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Vår studie belyser hur hotellverksamheter arbetar med social hållbarhet kopplat till sextrafficking. Studien undersöker hur hotellen arbetar förebyggande mot sextrafficking, vilka utmaningar personalen upplever i verksamheten sett till förebyggandet av sextrafficking samt hur Corporate social responsibility (CSR) används i verksamheten kopplat till sextrafficking. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv dissonans hos män som köper sex

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Markus Lönneborg; Terese Mörnvik; [2019]
  Nyckelord :Men who buy sex; sex buyers; prostitution; cognitive dissonance; trafficking; Män som köper sex; sexköpare; prostitution; kognitiv dissonans; trafficking;

  Sammanfattning : Den transnationella sexhandeln med strukturella och ekonomiska betingelser som har sin grund i fattigdom i andra länder, är en utmaning för polisen och socialarbetare då denna grupp ofta befinner sig utom räckhåll för välfärdsarbetare i Sverige (Månsson, 2018). Tidigare forskning har visat att sexköpare styr efterfrågan på prostituerade och därmed ökar antalet personer utsatta för trafficking (Mendes Bota, 2014). LÄS MER

 4. 4. Rätten till sex? En kritisk diskursanalys av Sveriges och Danmarks lagar kring sexköp och prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Hellqvist; Therese Green; [2019]
  Nyckelord :Gender studies; prostitution; sexuality; sex purchase law; critical discourse analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis we analyse the discourses that can have affected the formation of the laws concerning prostitution and the purchasing of sex in Sweden and Denmark. We ask ourselves what different aspects have played a role in why the two countries’ laws are phrased the way they are. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan och tjänsten : En kritisk diskursanalys av det svenska rättsväsendets framställning av kvinnor som befinner sig i prostitution

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; buying sex; CDA; reification; respectability; Fairclough; prostitution; sexköp; CDA; reifikation; respektabilitet; Fairclough;

  Sammanfattning : The representation of women in prostitution varies over time and space. This study aims to make visual how women in prostitution are being represented in Swedish judicial system today. LÄS MER