Sökning: "sexköpslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet sexköpslagen.

 1. 1. ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Dijana Rakovic; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sex buyer; prostitution; discours analysis; Foucalt; newspaper; Sexköpare; prostitution; diskursanalys; Foucault; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. LÄS MER

 2. 2. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Oren, osedlig eller utsatt : Människo- och samhällssyn bakom Sveriges sexköpslag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish model; The Nordic Model; Prostitution; Lawmaking; Democracy; ideology; history.; Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; ideologikritik; diskursanalys; lag; lagstiftning; sexuella tjänster;

  Sammanfattning : In 1998 Sweden, as the first country in the world, formulated and implemented a law against sexualservices, which has since been known as “The Swedish Model” due to its unique approach in onlycriminalizing the buyer - not the seller - of sexual acts. This thesis researches the history of the ideasbehind the lawmaking process in its aim to gain better understanding on how lawmaking affectspeople’s perception of the world around them. LÄS MER

 4. 4. Ökat skydd eller minskat självbestämmande? Socialarbetares syn på den svenska sexköpslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Laura Portin Remröd; [2020]
  Nyckelord :prostitution; Swedish sex purchase law; social workers; social work; radical feminism; liberal feminism; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how social workers working with people selling sexual services perceive the purpose, effects, and normative function of the Swedish Sex Purchase Law. The study is based on six semi-structured qualitative interviews with (social workers from the field). LÄS MER

 5. 5. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER