Sökning: "sexual harassment"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden sexual harassment.

 1. 1. "Man vaktar sin tunga” En kvalitativ fallstudie av hur ett tillverkande industriföretag hanterar sexuella trakasserier före och efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Boså; Linnéa Lindberg; [2021-03-26]
  Nyckelord :#metoo movement; sexual harassment; authority; legitimacy;

  Sammanfattning : In 2017 a culture of sexual harassment was brought to attention by the #metoo movement in many different types of workplaces all over the world. In Sweden this led to political initiatives regarding the work environment which included an investigation for sanctions against the employers who does not follow the Swedish Discrimination Act. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie kring problematiska beteenden och dess effekt på kvinnan i byggbranschen.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ramona Horvath; [2021]
  Nyckelord :Kvinnor; Byggbransch; Machokultur;

  Sammanfattning : The report intends to investigate, account for and analyze problematic behaviors that occur and women's experiences in the construction industry, as well as to report on what construction companies can do to attract more women to the construction industry.As many know, the construction industry is a male-dominated workplace with few women in Sweden, but also around the world. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Wetterheim; Hanna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; Diskrimineringslagen; Me Too; Arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. LÄS MER

 4. 4. “En klapp på rumpan istället för en klapp på axeln” : En enkätstudie om arbetstagares upplevelser av sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Johansson; Jessica Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Sexual harassment; Hotel industry; Restaurant industry; Vulnerability; Theory of Planned Behavior; Workplace culture; Sexuella trakasserier; Hotellbranschen; Restaurangbranschen; Utsatthet; Theory of Planned Behavior; Arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : I Sverige är hotell- och restaurangbranschen den bransch där flest anställda utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen, där en sexistisk och hård jargong är en betydande faktor. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur arbetstagare inom branschen upplever sexuella trakasserier, arbetsgivarens arbete mot detta samt vad som påverkar beslutet att anmäla. LÄS MER

 5. 5. Kalla det för vad det är : En studie kring ledarskapets blinda fläckar i relation till sexuella trakasserier som ett arbetsmiljöproblem inom Danmarks kulturbransch.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Arzana Abazi; [2021]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; problemområden; blinda fläckar; ledarskap; organisation;

  Sammanfattning : Kalla det för vad det är ämnar identifiera ledarskapets blinda fläckar i relation till sexuella trakasserier. Denna studie är en fortsättning på en tidigare uppsats på B nivå vilka undersökte möjliggörande mekanismer för sexuella trakasserier utifrån ett medarbetarperspektiv. LÄS MER