Sökning: "sexual harassment"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden sexual harassment.

 1. 1. #metoo och arbetsrätten - En studie av den arbetsrättsliga regleringen mot sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Florén; [2019]
  Nyckelord :#metoo; arbetsrätt; sexuella trakasserier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the subjects of #metoo late 2017 was the problem of sexual harassment in the workplace. Questions were asked whether or not the current labor legislation could ensure sufficient protection against further sexual harassment. LÄS MER

 2. 2. Den moderna skamstocken? : En diskursiv jämförelse mellan skamstraff och namngivningar kopplade till #metoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Moa Broqvist; [2019]
  Nyckelord :shame punishment; metoo; Sweden; crime; discourse theory; netnography;

  Sammanfattning : In the #metoo movement some men were named in accusations of sexual harassment or sexual abuse. Some people compared the naming to a mob society and that was the inspiration behind this essay. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom somatisk akutsjukvård: En beskrivande litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Mokvist; Gustaf Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; nurses; nurses’ experiences; violence and threats; workplace violence; Akutsjukvård; arbetsplats-våld; hot och våld; sjuksköterskors erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld kan yttra sig både verbalt och fysiskt samt leda till fysiska och/eller psykiska skador på individen. Olika typer av hot och våld kan vara sexuella trakasserier eller andra sätt att hota en person på. LÄS MER

 4. 4. An analysis of the #AidToo movement on Twitter: What impacts can a hashtag achieve on sexual exploitation and abuse in the aid sector?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Natacha Cornaz; [2019]
  Nyckelord :#AidToo; #MeToo; aid; online activism; safeguarding; SEA; sexual exploitation and abuse; social movements; Twitter;

  Sammanfattning : Abuses and sexual misconduct have been present in the aid sector for decades. In 2013, a UN investigation declared sexual exploitation and abuse the most significant risk to UN peacekeeping missions. Nevertheless, the culture of impunity and hypocrisy still prevails in the aid sector. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER