Sökning: "sexual scripts"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden sexual scripts.

 1. 1. ”Kan vi inte hjälpa folk med det, då går vi miste om nånting” Terapeuters förhållningssätt till lust och intimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Möllås; [2018-03-26]
  Nyckelord :Terapeuter; intimitet; lust; sexuella script; Therapists; intimacy; sexual desire; sexual scripts;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and interpret therapist’s approach to sexual desire andintimacy and impact of these phenomena in intimate relations. The purpose also included howthe therapists felt that their clients relied on these issues. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Hart; [2018]
  Nyckelord :lesbian; sexual violence; feminism; sexual scripts; internalized homophobia; heteronormativity;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra sexuellt våld som sker i lesbiska relationer. Med en kvalitativ ansats ligger ett fokus på lesbiska kvinnors upplevelse och erfarenhet av sexuellt våld i en tidigare samkönad relation. LÄS MER

 3. 3. "Många väntar bara på att någon ska våga fråga" : En studie om socialarbetares reflektioner kring missbruk och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tyra Hasselberg; [2018]
  Nyckelord :sexuality; addiction; social workers; sexual scripts; LGBTQ-people; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Many just wait for someone to dare to ask.” – A study about social workers reflections on addiction and sexuality [translated title] The purpose of this study was to examine if and how social workers with experience of treatment interventions reflect about the supposable correlation between addiction and sexuality. LÄS MER

 4. 4. Intimitet tar sig fler uttryck

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Ruberg; [2018]
  Nyckelord :Intimitet; Föräldraskap; Postnatal; Sexualitet;

  Sammanfattning : ”Intimitet tar sig fler uttryck”- en studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. Isabelle Ruberg Ruberg, I. ”Intimitet tar sig fler uttryck.” En kvalitativ studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. LÄS MER

 5. 5. Den sexuella ambivalensen: kvinnlig njutning inom ramarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Skog; [2018]
  Nyckelord :sexualitet; penetrerande sex; omslutande sex; njutning; Sexual Script Theory; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gender and its relation to sex and sexuality are subjects discussed exhaustively within the field of Gender Studies. In this essay, I take on describing experiences of penetrative/enclosing sex for women within a frame of pleasure, masturbation, power and gendered stereotypes. LÄS MER