Sökning: "sexual violence"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden sexual violence.

 1. 1. Ukraine's Implementation of UNSCR 1325 From a Feminist Security Perspective : With focus on the pillars of participation and protection

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emina Gluhac; [2021]
  Nyckelord :UNSCR 1325; feminist security studies; Ukraine; participation; protection;

  Sammanfattning : The aim of this research is to study the Ukrainian implementation of UNSCR 1325 from a feminist security perspective. This has been done by focusing on the pillars of participation and protection. LÄS MER

 2. 2. Fångad i lagens händer - En kvalitativ intervjustudie angående våldsutsatta kvinnor som anhöriginvandrat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mathilda Sölvhammar; Ylva Grönlund; [2021]
  Nyckelord :Domestic violence; intersectionality; woman immigration; attachment relationship; anhöriginvandring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is a global issue. Almost a third of women worldwide that have been in an intimate relationship have experienced sexual or/and physical violence. LÄS MER

 3. 3. Dialogues for Care and Safety: The Role of Social Workers in Responding to Sexual and Gender-Based Violence against Unaccompanied Children

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jasmina Haapanen; [2020-12-14]
  Nyckelord :unaccompanied children; sexual violence; gender-based violence; social work;

  Sammanfattning : In the past years, Sweden has been faced with high numbers of unaccompanied and separated children (UASC) who are fleeing war and turmoil from their home countries through Europe. These children are resilient but also face several protection risks throughout their migratory path, including risks for sexual and gender-based violence (SGBV). LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelse av att samtala med elever om våld och övergrepp i nära relationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Dreijer; Rebecca Fhager; [2020-08-05]
  Nyckelord :Kommunikation; kvalitativ innehållsanalys; samtal; skolsköterska; våld; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld och övergrepp mot barn är ett välkänt och globalt problem. I Sverige visarstatistik att 29% av misshandelsbrotten är riktade mot barn och att ungefär 20% av alla barnnågon gång har utsatts för sexuella övergrepp. Att utsättas för våld och övergrepp får negativaföljder för barnet både kort- och långsiktigt. LÄS MER

 5. 5. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER