Sökning: "sexualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet sexualisering.

 1. 1. Kvinnliga riksdagsledamöters förutsättningar En fallstudie om informella hinder i riksdagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Saläng; Malin Wolters; [2019]
  Nyckelord :feministisk institutionalism; feminism; institutionella normer; könsroller; riksdagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgruppen för jämställdhet i riksdagen lät 2016 genomföra en enkätstudie och en intervjustudie i syfte att kartlägga riksdagsledamöternas förutsättningar för att genomföra sitt arbete. Resultatet från dessa studier visade att kvinnliga riksdagsledamöter i högre utsträckning än manliga möts av informella hinder i riksdagsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Sexigt eller praktiskt : En studie om sexualiserade kläder på hjältinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lara Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Heroines; sexualization; clothing; ideals; character design; games; Hjältinnor; sexualisering; kläder; ideal; karaktärsdesign; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fastställer att medias användning av en sexualiserad kvinna påverkar uppfattningen av hennes kompetens. Det här arbetet har därför undersökt huruvida uppfattningen av en spelhjältinna, baserad på Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007), påverkas av sexualiserade kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder. LÄS MER

 3. 3. You´re a wet dream! : Juryns kritik till manliga och kvinnliga deltagare i Idol Sverige 2018: en kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Björn; Elsa Skugge; [2019]
  Nyckelord :genus; reality-TV; benämningar; stereotypisering; sexualisering; Idol; representation;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate the criticism female and male Idol participants receive from the Idol jury in the program Swedish Idol 2018, from a gender perspective. The study also investigates possible differences in the type criticism, depending on the Idol participants' sex. LÄS MER

 4. 4. Sexualisering & Ideal : Kvinnlig kroppsbyggnad i actionspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lina Lund Grek; [2019]
  Nyckelord :sexualisering; stereotyper; kroppsideal; actionspel;

  Sammanfattning : Följande arbete fokuserar på kvinnlig representation i spel där artiklar med utgångspunkt i sexualisering, stereotyper och kroppsideal ligger till grund för undersökningen. Vid en jämförelse därvid fastställs att den moderna actionhjältinnan ofta formges med samma karaktäristiska drag och kroppsbyggnad. LÄS MER

 5. 5. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER