Sökning: "sexualitet och könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden sexualitet och könsroller.

 1. 1. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Inte någons hemmafru : kvinnliga stereotyper i svenska kokböcker med utgångspunkt i Lotta Lundgrens kokbok “Om jag var din hemmafru”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sabina Kulic; Emelie Bronstorp; [2021]
  Nyckelord :genus; hemmafru; kokböcker; könsstereotyper; semiotisk bildanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kvinnlighet uttrycks visuellt i svenska kokböcker från två olika tidsperioder. Studien utgår från Lotta Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får en vardag att smaka som en lördag (2011) och jämför den med tre separata kokböcker från 40-och 50-talet. LÄS MER

 3. 3. Vem städar när hon inte städar? : En jämförande analys av två reklamkampanjer av Hemfrid och AJAX

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Olivia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Hemfrid; AJAX; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker och jämför två reklamkampanjer från Hemfrid 2020 och AJAX 1966. Båda kampanjerna marknadsför tjänster eller produkter kopplade till städning. För att synliggöra underliggande budskap och tecken har en semiotisk bildanalys använts som metod. LÄS MER

 4. 4. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyare läroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genom att kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hur författaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 5. 5. "Det är helt sjukt att man ska behöva raka av sig håret": En kvalitativ analys av heteronormativitet i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Karin Palm; Rebecka Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Icke-stereotypisk reklam; Försvarsmakten; queerteori; heteronormativitet; multimodal socialsemiotisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom en socialsemiotisk multimodal analys tillsammans med en queerteoretisk ansats syftar denna uppsats till att ge nya insikter till fältet för strategisk kommunikation, marknadsföring och icke-stereotypisk reklam. Reklam har länge använt sig av stereotypa framställningar vilket är problematiskt eftersom det bygger på generaliserande antaganden av personer och grupper. LÄS MER