Sökning: "sexuality"

Visar resultat 1 - 5 av 1382 uppsatser innehållade ordet sexuality.

 1. 1. Kroppsuppfattning och livskvalitet i relation till sexualitet hos kvinnor efter mastektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Törnquist; Tove Wessman; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; mastectomy; body image; quality of life; sexuality; Bröstcancer; mastektomi; kroppsuppfattning; livskvalitet; sexualitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och även den cancerform som är mest studerad. Att drabbas av bröstcancer genererar i ett lidande trots att sannolikheten för att överleva efter att ha diagnostiserats med bröstcancer har ökat. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet-utan självklar plats i socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med sexualitet som en aspekt i det sociala arbetet med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Pettersson; Sara Ottander; [2021]
  Nyckelord :Sexuality; Conditions; Social workers; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers describe their conditions to work with sexuality as a factor in social work with substance abuse. The study was based on semi-structured interviews with six professional social workers from four different municipalities in Sweden who predominantly work with clients with substance abuse disorder. LÄS MER

 3. 3. Feminist and Queer Noisemaking: An Exploration of Gender and Sexuality in Electronic Art Music

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Mollie Ruck; [2020-11-24]
  Nyckelord :Gender; art music; queerness; queer theory; music; composition; musicology; sound studies;

  Sammanfattning : Men can be said to dominate the music industry, especially when it comes to composers and musicians who create experimental music and sounds which fall outside of mainstream music.Women and members of the LGBTQ+ community remain minorities within these genres, with little research being done on queer and feminist perspectives. LÄS MER

 4. 4. SEXUAL ABUSE IN VLADIMIR NABOKOV’S LOLITA: A Psychoanalytic approach to Humbert Humbert’s Sexuality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fatima Mosi; [2020-07-03]
  Nyckelord :engelska; Vladimir Nabokov; Lolita; Psychoanalysis; Sexuality; Sexual Abuse;

  Sammanfattning : Through examining Humbert Humbert’s psychological defense mechanisms inVladimir Nabokov’s Lolita, this essay aims to analyze Humbert Humbert’s sexuality throughthe framework of psychoanalytic theory by demonstrating how Humbert Humbert’s abuse isemployed as a psychological defense to process his sexuality. By analyzing his abusiveactions, the results suggest that the reason for Humbert Humbert’s psychological defense iscaused by his fear of abandonment that has been a constant issue throughout the novel, bothphysically and emotionally. LÄS MER

 5. 5. Hormoner eller icke hormoner

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Grönvall; Ellen Hansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sexuell hälsa; sexuell funktion; kvinna; hormonella preventivmedel; preventivmedel; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Background: Sexual health affects quality of life and health in general. Sexuality is part of sexual health and sexual function is part of the sexuality. Women’s sexual function encompasses both psychological and physiological aspects. LÄS MER