Sökning: "sexualization"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet sexualization.

 1. 1. Sexy 16-Year-Old Baby-Eater: Gendered, Sexualized, and Racialized Discourses in Exalted, Second Edition

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Niels-Martin Ström Josefsen; [2021-11-26]
  Nyckelord :Roleplaying games; Exalted; feminist post-structural discourse analysis; representation; geek culture; race; gender; sexuality; Dungeons Dragons; discourses; White Wolf; misogyny; fantasy; genre subversion; social constructivism; media tropes; monstrous women; monstrous motherhood; infantilization; trans representation; sexualization; animalization;

  Sammanfattning : Previous research finds roleplaying games, as well as the wider spectrum of geek culture thatthey exist within, to be defined by discourses favoring a white, heterosexual, cis-maleviewpoint, drawing up and reproducing stereotypes and tropes that are inherently misogynist,homophobic, and racist. Heretofore, research into discourses of gender, sexuality, and race inroleplaying games has focused overwhelmingly on market leader Dungeons & Dragons (1971-ongoing), largely neglecting to scrutinize other well-established titles that may adhere to orbreak from the same tendencies. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Kaukinen; Lina Ward; [2021]
  Nyckelord :sexualization; branding; femvertising; radical feminism; postfeminism; semiotic analysis; Instagram market communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…? Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. LÄS MER

 3. 3. "Låt oss ranka oss själva" : En kvalitativ innehållsanalys om porträtteringen av unga tjejers femininitet och sexualitet i filmen Snyggingar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lisa Sandberg; Elin Utbult; [2021]
  Nyckelord :Femininity; sexuality; objectification; sexualization; portrayal; Cuties; Femininitet; sexualitet; objektifiering; sexualisering; porträttering; Snyggingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur framställningen av femininitet och sexualitet hos unga tjejer porträtteras och hur denna porträttering kan kopplas till myter i samhället gällande femininitet och sexualitet. Detta med utgångspunkt i frågeställningarna: ”Vilka myter om unga tjejers femininitet och sexualitet framträder i filmen Snyggingar utifrån huvudkaraktären Amy?” och ”Hur iscensätts dessa myter i filmen och vilka betydelser får det för hur unga tjejers femininitet och sexualitet porträtteras?”. LÄS MER

 4. 4. Femtio nyanser av kvinnlig frigörelse : En studie om hur pornografi och sexualisering påverkar kvinnlig autonomi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Clara Wasell; [2021]
  Nyckelord :sexual revolution; feminist sex wars; radical feminism; sex-positive feminism; autonomy; women ́s liberation; pornography; sexualization;

  Sammanfattning : The sexual revolution was a movement in the United States that challenged traditional ways of thinking about sexuality. The heart of the revolution was the "radical" idea that women, just like men, had sexual needs and were able to enjoy sex. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga superhjältar i en maskulin värld : En jämförelse av tre kvinnliga superhjältar på film och i tv-serier mellan 1974 - 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Milosavljevic; Philip Wernersson; [2021]
  Nyckelord :female superheroes; superheroes; film analysis; gender; objectification.; kvinnligasuperhjältar; superhjältar; filmanalys; genus; objektifiering;

  Sammanfattning : In this essay, we examine how three female superheroes in movies are portrayed and how that role has changed over time. We have chosen to examine Wonder woman, Supergirl and Black widow. The time period exanimated was a period between 1974 and 2020. The time period was chosen by availability to material from real feature movies and TV series. LÄS MER