Sökning: "sexualundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet sexualundervisning.

 1. 1. Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Lerman; [2021-09-22]
  Nyckelord :subjektspositioner; sexualundervisning; sexualitetsundervisning; diskurs; läroplan; barnsyn; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats ämnar synliggöra hur forskning konstituerar problem och lösningar, producerar subjektspositioner samt undervisningsmodeller som anses kvalitativa inom sexualitetsundervisning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare forskning (publicerade mellan 2000 – 2021) om policyförändringar inom sexualitetsundervisning konstituerat problem och lösningar för sexualitetsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Störst av allt är kärleken: Sexualundervisningen i Sverige 1945-1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Jeanette Rolfsson; [2021]
  Nyckelord :sexualundervisning; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; Gayle Rubin; sexuell värdehierarki; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Normalising Non-Normativity?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Lovisa Svärdmyr; [2021]
  Nyckelord :Sex Education; Critical Pedagogy; Non-Normativity; Discourse; Sexualundervisning; Kritisk Pedagogik: Icke-Normativitet; Diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study five upper-secondary school teachers have been interviewed on their methods for teaching on and integrating aspects of sex education in their respective subjects. The aim has been to examine how participants relate to norm-critical aspects that are part of the general syllabus and guidelines on teaching sex education as well as how their methods relate to non-normative and anti-oppressive pedagogical theories. LÄS MER

 4. 4. Blommor och bin på schemat : En studie angående högstadieelevers uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emma Paulander; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; sexualundervisning; högstadiet; elevers uppfattningar och undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Man måste uppfylla någon annans lust genom att gå över sin egen” : En kvalitativ intervjustudie om tonåringars och unga vuxnas sexuella problem och sociala normers negativa påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Langaard; Julia Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Negative social influence; sexual norms; youth clinics; social media; pornography; Negativ social påverkan; sexuella normer; ungdomsmottagningar; sociala medier; pornografi;

  Sammanfattning : Tonåringar och unga vuxna befinner sig i ett ständigt sökande efter sig själva, med en önskan om att få passa in och en längtan efter villkorslös kärlek. Den eviga tron på att vara odödlig och ett inte alltid utvecklat konsekvenstänk, gör ungdomen sårbar och riskbeteendena kan därför bli många. LÄS MER