Sökning: "sexualundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet sexualundervisning.

 1. 1. Att arbeta med sexualundervisning i religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Diko; Mohamed Hussein Sharif; [2024]
  Nyckelord :elever; lärare; religion; relationer; samtycke; sexualitet; sexualundervisning; skola; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : This study explores the complexity of sexual education within the curriculum of religious studies. It examines various aspects such as student well-being, teacher perspectives on instruction, and parental attitudes toward the subject. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennie Carlsson; [2023-01-18]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; läroplan; årskurs F-3; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet, samtycke och relationer : Hur lärare arbetar för att implementera den nya läroplanen i klassrummet idag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :kajsa skoog; [2023]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Undervisning; Lärare; Utbildning; Läroplan; Sexualundervisning; Sexualitet; Samtycke och Relationer.;

  Sammanfattning : Hösten 2022 infördes den nya läroplanen Lgr 22 som kom att ställa nya krav på sexualundervisningen i Sverige. Denna nya läroplan skapades främst i syfte för att ge lärare en klarare bild på hur de ska arbeta med sexualundervisningen för att tydligare lyfta olika elevers identitet samt hur viktigt det är med samtycke. LÄS MER

 4. 4. Verkligheten blir som en slap in the face om man inte pratar om porr i skolan : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers erfarenheter och önskemål kring sexualitet, samtycke och relationer som en del av samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mariam Assaye Taddese; [2023]
  Nyckelord :Sexuality; consent; relationship; sex education; social studies; civic studies; high school; experiences; preferences.; Sexualitet; samtycke; relationer; sexualundervisning; samhällskunskap; gymnasieskolan; erfarenheter; önskemål.;

  Sammanfattning : Sexuality, Consent and Relations operate in contrast to the previous subject area Sex and Coexistence in an interdisciplinary matter. This implies that responsibility rest on each teacher to incorporate sexual education within their subject. LÄS MER

 5. 5. Sexualundervisning i mellanstadiet : En kvalitativ studie av mellanstadielärares förutsättningar att bedriva undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Felldin; Hanna Söder; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; sexualundervisning; intervju; mellanstadielärare; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vad som påverkar mellanstadielärares förutsättningar att bedriva sexualundervisning. I och med Lgr22 bytte sexualundervisningen namn till sexualitet, samtycke och relationer och står nu med som en del av skolans värdegrund. Sexualitet, samtycke och relationer ska därför behandlas återkommande genom skolgången. LÄS MER