Sökning: "sexuell integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden sexuell integritet.

 1. 1. Uppenbart på hans villkor - En diskursanalytisk studie av domstolars tillämpning av ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gustafsson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige är det som utgångspunkt straffbelagt att genomföra en sexuell handling med ett barn som är under 15 år. I brottsbalken 6 kap 14 § finns dock en ansvarsfrihetsbestämmelse, som innebär att den som genomfört en sexuell handling med ett barn yngre än 15 år kan frias från ansvar om det är uppenbart att den sexuella handlingen inte innebar något övergrepp mot barnet. LÄS MER

 2. 2. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Ett nej är ett nej? - En studie om samtyckeslagen och dess praktiska effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Kringstad; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Samtycke; Samtyckeslagen; Rape; Consent; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utreda om den nya våldtäktsbestämmelsen stärker varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuella självbestämmande. Studien tar främst sikte på om antalet fällande domar förändrats i och med den nya lagstiftningen, men även anmälningsstatistik och andra effekter undersöks. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter mastektomi

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Caroline Ärlebrand; Iza Barkman; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudie; omvårdnad; mastektomi; sexuell hälsa; upplevelse; kommunikation; bemötande;

  Sammanfattning : Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som genomförs vid behandling av bröstcancer där delar eller hela bröstet opereras bort i syfte av att avlägsna cancerförändringar. Den förändrade kroppen i samband med detta är en stor och ibland traumatiserande händelse i många kvinnors liv. LÄS MER

 5. 5. Trovärdighetsbedömningar och sexuell läggning : Metoder för att fastställa sexuell läggning och rätten till värdighet, integritet och privatliv i asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Köpsell; [2019]
  Nyckelord :Trovärdighet; sexuell läggning; trovärdighetsbedömningar; värdighet; integritet; privatliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER