Sökning: "sexuellt samliv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden sexuellt samliv.

 1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 2. 2. Sexualundervisning i folkhemmet : En queerteoretisk analys över handledningsböcker vid 1943 fram till 1967

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Queerteori; skolöverstyrelsen; Wintzell; handledningsböcker; folkskola; sexualupplysning; Norman Fairclough; kritisk diskursanalys; modalitet; homosexualitet; heterosexualitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om de handledningsböcker som hade det ämnade syftet att användas som handledningsmaterial för lärare i sexualundervisning under 1943 fram till 1967. Studien har använt sig av Wintzells handledningsbok under 1943, men också skolöverstyrelsens handledningsböcker under 1945 och 1967 som sin analytiska referens. LÄS MER

 3. 3. Vem är jag? : en litteraturstudie om livets förändringar efter stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Frida Karlsson; Julia Nordberg; [2020]
  Nyckelord :Komplikationer; rehabilitering; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara ung och drabbas av en stroke kan ge stora komplikationer i den levda vardagen. Rätt resurser och insatser krävs för att kunna vårda dessa individer. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i omvårdnaden av individer som insjuknar och på så sätt ger betydelse för huruvida vardagen ska kunna hanteras. LÄS MER

 4. 4. En beskrivande litteraturstudie om patienters erfarenheter kring sexuellt samliv vid hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Anna Desurmont; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsjukdom; Information; KASAM; Sexuellt samliv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ungefär två miljoner människor i Sverige är drabbade utav en hjärtsjukdom, vilket innebär att det är den vanligaste orsaken att dö av. Hjärtsjukdomar kan vara hjärtinfarkt, hjärtklaffssjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, hjärtstopp och kärlkramp. LÄS MER

 5. 5. Kunskap om kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av en första hjärtinfarkt - en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Hansson; Viktoria Svärling Larsson; [2018]
  Nyckelord :Myocardial Infarction; heart attack; Life Change Events; Quality of Life; Emotions; Experience; woman; women; gender; sex factors; Gender differences;

  Sammanfattning : Abstrakt Hjärtinfarkt är ett av de största hälsoproblemen i Sverige idag. Kvinnor drabbas i stor utsträckning av hjärtinfarkt men de riskeras att missas då den mesta evidensen utgår från ett manligt perspektiv och normer. LÄS MER