Sökning: "sexuellt utnyttjande mot barn"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden sexuellt utnyttjande mot barn.

 1. 1. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER

 3. 3. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Barth; [2017]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskolebarn; Föräldrar; Sexuella script; Socialkonstruktivism; Systemteori;

  Sammanfattning : Barth, A. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet. Examensarbete i Sexologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. I sexualbrottens gränsland - En granskning av skyddet för barn mellan 15 och 18 år mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Friberg; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Folkrätt; Sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I barnkonventionens artikel 34 stadgas ett krav på att konventionsstaterna ska skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Uppsatsens syfte är att utreda vad detta krav på skydd innebär. LÄS MER

 5. 5. Virtuella övergrepp mot barn. En analys av det straffrättsliga skyddets räckvidd i praktiken vid internetrelaterade sexualbrott mot barn.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilona Net; [2016-04-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internets utveckling har fört med sig möjligheter att kommunicera med människor i en annan utsträckning och under andra förutsättningar, än vad som tidigare varit möjligt. Förutom att vara en plattform för positiva kontakter, har internet även utvecklats till en arena för att begå sexualbrott mot barn. LÄS MER