Sökning: "seyit kilic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden seyit kilic.

  1. 1. Samband mellan länkade partitioner och permutationsstatistik

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Seyit Kilic; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vi visar att permutationsstatistikerna antal fall och antal inversioner har identisk fördelning med antal vänsterpunkter och total båglängd för länkade partitioner. Även fördelningen för antal cykler och xpunkter bevisas vara identiska. Vidare tittar vi närmare på Mahonska tal, speciellt Mahonska tal med mönsternotation. . LÄS MER