Sökning: "sfärisk ekvivalent"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sfärisk ekvivalent.

 1. 1. Brytningsfelfördelning och den ackommoderande funktioner i en grupp av 8-21 år Mellanösternpersoner i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Hussein Khudaida; [2019]
  Nyckelord :Att göra jämförelse mellan prevalens myopia bland barn i åldern 8-21 år i Mellanöstern och svenska barn.;

  Sammanfattning : Syfte: För att undersöka förekomsten av brytningsfel i ett prov i Mellanösternpersoner i åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. Metod: Studien utfördes från den 1 april till 30 april i Norrköping / Sverige. LÄS MER

 2. 2. Visusskillnad med Air Optix® och Air Optix® for Astigmatism vid låg astigmatism

  Kandidat-uppsats, Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Malin Larson; [2011]
  Nyckelord :toriska linser; sferiska linser; astigmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kontrollera om och i så fall hur mycketvisus förbättras med toriska linser jämfört med sfäriska linser vid astigmatism -0,50 D - -1,00 D. I studien ingick tolv försökspersoner, fördelat på nio kvinnor och tre män, medcylinder mellan -0,50 D och -1,00 D på ett eller båda ögonen korrigerades först medAir Optix® (sfärisk) beräknad på sfärisk ekvivalent och sedan med Air Optix forAstigmatism®(torisk) med styrkor baserade på refraktionen. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av hyperopi bland hjälpsökande på en VFA-resa i Bolivia

  Kandidat-uppsats, Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Ulrika Wogatai; [2010]
  Nyckelord :hyperopi; ametropi; Bolivia;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka förekomst av hyperopi i förhållande till läskunnighet hos hjälpsökande hos VFA i Bolivia, samt jämföra med studier från andra delar av världen. Metod: Studien utfördes i april 2010 på tre olika orter i centrala Bolivia. Patienterna sökte själva upp platsen för att få en undersökning. LÄS MER