Sökning: "sfi nationella prov kurs c"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sfi nationella prov kurs c.

 1. 1. Betyg och bedömning på SFI : En utmaning i likvärdighet när det handlar om skriftlig färdighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Claudia Schwartz; [2015]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; likvärdig bedömning; nationella prov; betygssättning; svenska för invandrare; svenska som andraspråk.  ;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Betyg och bedömning är ett ständigt aktuellt ämne i alla skolformer och inte minst inom kurser för svenska för invandrare (SFI). Skolverkets reviderade kursplaner för SFI-utbildningen visar på tydliga kunskapskrav för alla kurser inom utbildningsgrenen (Utbildning i svenska för invandrare, Skolverket 2012). LÄS MER

 2. 2. Kan man synliggöra skriftlig grammatisk kompetens? : En explorativ studie av godkända texter i Nationellt prov Sfi C

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Bodil Renlund; [2013]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; sfi; vuxna kortutbildade; skriftlig grammatisk kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att förtydliga och konkretisera den skriftliga kommunikativa, grammatiska kompetens man kan förvänta sig och kräva av deltagare, som gått studieväg 2, för att bli godkända. Den här studien, ett explorativt arbete, synar skriftlig förmåga på studieväg 2 kurs C, eftersom det är en nivå för språklig basfärdighet, som inte alltid är så lätt att uppnå. LÄS MER

 3. 3. SFI-Lärares bedömning av deltagare i C-kurs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hildeberg; [2007]
  Nyckelord :SFI; bedömning; C-kurs;

  Sammanfattning : av C-kursen, vad de bedömer och vilka bedömningsmetoder de använder sig av. Bedömningen jämförs med kursplanens mål och betygskriterier. Dessutom reflekterar jag över vilka skillnader i bedömning som finns mellan olika lärare. LÄS MER