Sökning: "sfi pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden sfi pedagogik.

 1. 1. ”Då är det bara att lägga undan planeringen och åka med på elevernas villkor tänker jag” En kvalitativ studie om SFI lärares reflektion över lyckad och mindre lyckad undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sura Al-Rubaye; Johanna Eknander; [2018-08-13]
  Nyckelord :SFI; lyckad undervisning; mindre lyckad undervisning; reflektion; erfarenhet.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to illustrate, through SFI teachers' reflection on their own experiences of successful and less successful teaching, their professional skills based on the intertwined concepts of body, culture and action. The study's research questions are as follows: How do teachers reflect on successful and less successful teaching? What aspects of teacher vocational skills can be made visible through teacher's reflection? The study gives a presentation of why reflection is important for teachers and how the concept can be used. LÄS MER

 2. 2. Lärande och SFI, en tvärdisciplinär studie som relaterar SFI-lärares uppfattningar, SFI-forskning och begreppet lärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Alexander Allwood; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; lärande; lärostilar; SFI; undervisning; sociokulturellt; perspektiv; drivkraft; innehåll; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between certain concepts of learning and some parts of the Swedish language program for immigrants (SFI). The aim of the study is to relate theories of learning to current pedagogical SFI-research, teachers’ perception of learning theories and, to investigate which learning theories teachers consider to be the most useful in their everyday tutoring. LÄS MER

 3. 3. Informations- och kommunikationsteknik inom Sva : – Fem lärares motivation, teknik och metoder inom IKT

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Wahlström; [2017]
  Nyckelord :IT; digitalization; information technology; ICT; SFI SAS; teacher; school; education; communication technology; IT; digitalisering; informationsteknik; informationsteknologi; kommunikationsteknik; SFI; lärare; skola; pedagogik; SVA; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att se hur lärare arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning, inom svenska som andraspråk. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer gjordes med Sva-lärare i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekens användarundervisning för SFI- elever: Bibliotekariers och användares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanela Becovic; [2016]
  Nyckelord :bibliotek; integration; användarundervisning; invandrare;

  Sammanfattning : There are many research studies about integration processes but none about user education for immigrants. The aim of this Bachelor´s thesis is to examine how a library in Sweden contributes to the integration of immigrants and how user education for immigrants, organized by the library, is experienced by librarians and students. LÄS MER

 5. 5. Sfi-lärares erfarenheter av att studera under liknande språkliga villkor som sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christine Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Didaktik; andraspråksinlärning; svenska för invandrare sfi ;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och ge en övergripande bild av sfi-lärare upplevelser av att studera under liknande språkliga villkor som sina elever på sfi. För att kunna ge en helheltsbild valde jag att använda mig av tre frågeställningar som fokuserar på olika delar av deras upplevelser; hur talar lärarna om sina erfarenheter av att vara elev under liknande språkliga villkor som sina elever? Hur talar lärarna om sina erfarenheter av att möta sina elever sedan de börjat studera på kursen? Vilka insikter uttrycker lärarna att kursen har gett om sfi-lärarrollen?För att undersöka detta fick sfi-lärare på en skola i en medelstor svensk stad gå en nybörjarkurs i arabiska på målspråket, dvs arabiska var det enda språk som användes i undervisningen och kommunikationen med kursens lärare. LÄS MER