Sökning: "sh bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sh bygg.

 1. 1. Drömkandidaten : En kritisk diskursanalys om hur den ideale sökande konstrueras i platsannonser inom bygg- och fastighetssektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Ida Åström; [2018]
  Nyckelord :advertising; discourse analysis; real estate sector; construction sector; gender coding; modality; job advertisement; SFG; systemic functional linguistics; annonsering; diskursanalys; fastighetssektorn; byggsektorn; könskodning; modalitet; platsannons; SFG; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how an ideal job applicant is described when searching real estate janitors and real estate managers in job advertising using a Swedish linguistic perspective. This is achieved by looking at how the model reader is constructed i.e. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En studie om hur övergången till G4 har påverkat hållbarhetsrapporter i bygg- och fordonsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Celina Altinisik; Kerim Gargovic; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; Materiality; G4; GRI;

  Sammanfattning : Background and problem: Global Reporting Initiative has come up with new guidelines for how companies should report sustainability. GRI is at the front regarding sustainability reports. The new G4 standard has meant that companies should only report what is considered essential to their business. LÄS MER

 3. 3. Ett företetags osynliga värden : Kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Björkman; Robin Mild; [2018]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; humankapital; strukturkapital; relationskapital; svenska företag; årsredovisningar; stora bolag; innehållsanalys; immateriella tillgångar; immateriella resurser; osynligt värde.;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera ord som företag använder sig av för att kommunicera intellektuellt kapital i årsredovisningar. Samt att kartlägga och tolka en eventuell förändring i omfattningen av kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar över tid. LÄS MER

 4. 4. Intäktsredovisning för pågående arbeten : En kvalitativ studie av bygg- och konsultverksamheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Viktor Pihl; [2018]
  Nyckelord :Revenue accounting; Construction and consulting companies; Percentage of completion method; the qualitative characteristics; redovisning;

  Sammanfattning : Revenue accounting is a complex area of accounting with a lot of freedom for companies to adapt their accounting structures after its own needs. Depending on what the company in question regards as the purpose of a financial statement and how important that purpose is regarded the accounting structure will differ between companies. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering till följd av nytt EU-direktiv : En kvalitativ studie avseende byggbolagens arbete inför upprättandet av hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Felicia Mårtensson; Frida Selerup Nyqvist; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; byggbransch; GRI; regelverk; motiv; resultatindikatorer; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter. LÄS MER