Sökning: "shadow"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet shadow.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Sammanfattning : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. LÄS MER

 2. 2. Att födas död : Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vera-Linn Lanängen; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; Prekaritet; Nekropolitik; Framing; HBTQI; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. LÄS MER

 3. 3. ‘In the cruel shadow of Empire’: A case study on the illegalisation, migrantisation and sub-citizenship of the Windrush

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Katya Lee-Browne; [2020]
  Nyckelord :Windrush scandal; migrantisation; illegalisation; citizenship; sub-citizenship;

  Sammanfattning : This thesis examines the so-called ‘Windrush scandal’: a systematic case of mistaken identity which erroneously misconstrued Britons of Carribean descent as being in the UK illegally. The Windrush were denied rights they were legally entitled to, were detained, threatened with deportation, and in some cases, deported. LÄS MER

 4. 4. Using FAVAR Model to Test the Credit Channel Monetary Policy Transmission Mechanism in Long-term Credit Cycle

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Zhihao Fu; [2020]
  Nyckelord :Monetary policy transmission mechanism; enterprise balance sheet channel; bank credit channel; FAVAR model; VAR model;

  Sammanfattning : In this paper, based on the FAVAR model created by Ben Bernanke, 115 groups of economic variables' data from January 1959 to December 2014 were selected for the empirical analysis. From January 1959 to August 2008, the fed funds rate was used to work as the indicator of the monetary policy. LÄS MER

 5. 5. Moderbolagets företrädare och deras skadeståndsansvar i ett helägt dotterbolag : Kan en företrädare för moderbolaget ådömas att utge skadestånd enligt 29 kap. ABL för skador som uppkommer i ett helägt dotterbolag?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; [2020]
  Nyckelord :Shadow director; dold företrädare; aktiebolagsrätt; moderbolag; dotterbolag; de facto-företrädare; de jure-företrädare; koncernförhållande; ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : En grundläggande regel i svensk aktiebolagsrätt framgår i 1 kap. 3 § ABL som fastställer att en aktieägare ansvarar, som huvudregel, enbart för sitt satsade kapital. Huvudregeln innebär även att det som händer i ett bolag skall stanna inom ett bolag och inte påverka andra parter. LÄS MER