Sökning: "shadows"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet shadows.

 1. 1. The Future of Scent as Trademarks in the European Union - A comparative study of the challenges and possibilities for protection of olfactory signs in the European Union and the United States

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Klingberg; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the uses and functions of trademarks changes, the type of sign considered trademarks changes as well. Today, many would consider sound jingles or even colors as obvious choices in a successful marketing strategy. Though somewhat lurking in the shadows for at least three decades, olfactory signs have yet to reach their breakthrough. LÄS MER

 2. 2. Petissans gård på Skansen. En fallstudie av en historisk trädgård som flyttats till ett friluftsmuseum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Erika Petersson; [2019-04-26]
  Nyckelord :historical gardens; garden conservation; open-air museum; Skansen;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Measuring Immersion and Enjoyment in a 2D Top-Down Game by Replacing the Mouse Input with Eye Tracking

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Fransson; Teemu Hiiriskoski; [2019]
  Nyckelord :Eye tracking; Immersion; Enjoyment; 2D top-down game; Video game;

  Sammanfattning : Background. Eye tracking has been evaluated and tried in different 2D settings for research purposes. Most commercial games that are using eye tracking use it as an assistive extra input method and are focused around third or first person. There are few 2D games developed with eye tracking as an input method. LÄS MER

 4. 4. Performance in game environments with Shadow Maps based on Level of Detail

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; Lucas Persson; [2019]
  Nyckelord :Shadow Maps; Level of Detail; Computer Graphics; Optimization; Immersion;

  Sammanfattning : Background To be able to push game standards further and further, different graphics techniques have to be implemented by game developers. By utilizing some of those techniques, comes cost in the form of performance issues. LÄS MER

 5. 5. Solceller utsatta för partiell skuggning : Jämförelse mellan olika systemkonfigurationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Solar Cells; Shading; System Configuration; Solceller; Skuggning; Systemkonfiguration;

  Sammanfattning : I takt med en förstärkt global uppvärmning har åtgärdsplaner skrivits om att begränsa temperaturökningen, där många länder är överens om att mängden koldioxidutsläpp måste minska. Lösningen till det anses dels som att gå från en fossilberoende energianvändning till en förnybar. LÄS MER