Sökning: "shadows"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet shadows.

 1. 1. Livet i grå toner. En litteraturöversikt över psykosocialt välbefinnande efter stroke i medelåldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Guzal Nalibaeva; Viktorija Rusova; [2018-01-25]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; stroke; psykosocialt välbefinnande; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Stroke ligger på tredje plats vad gäller dödsorsaker i Sverige. Patienter med stroke är en stor grupp inom vården, där sjuksköterskor har en central roll i deras omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. REVIVING THE FORGOTTEN PART OF MALMÖ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mohammad al Hamwi; [2018]
  Nyckelord :Sustainable; urban; design; Kirseberg; Malmö; Malmö Ringen; Green strategy; Water management strategy; Bioswales; Water treatment; Water Cleaning system; Micro-Economy; Micro-Climate; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Starting from deep understanding of the area and the surroundings of the site, with having in mined what social groups live in Kirseberg and their social and economic status, the project aim to develop the area between the old city of Kirseberg and Malmö city focusing on improving the connections from and to the site and connect it to the surroundings areas, with emphasizing the feeling of the city continuation into the site and tackle the hinders that isolates it. The project focus on developing the edge between two areas (centrum and Kirseberg) and make it merge together to form an active urban area that help citizens to improve their social life and sense of belonging to the site in addition to improve the micro-economy of the residents since many of the tenant are low income families The project also works with green and blue strategy that connect it with the surroundings and to itself and improve the microclimate of the streets and public facilities by studying solar radiation, shadows and wind movement and try to make the best condition also for installing renewable energy. LÄS MER

 3. 3. The impact of scale when using models of daylight analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lisa Yngvesson; Erik Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :daylight; scale models; scale; visualization;

  Sammanfattning : The study examines the issue of scale regarding models when analyzing daylight, which scale is the most representative of a real space. There have been previous studies done regarding scale model and daylight, however, they do not look at how the scale itself can affect the experience of daylight. LÄS MER

 4. 4. Signifiers i flat designs : Hur kommer användaren fram till vad som är klickbart?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Digital design; informatics; usability; signifiers; flat design; Digital design; informatik; användbarhet; signifiers; flat design;

  Sammanfattning : En uppgift för en digital designer är att skapa användbara visuella gränssnitt, det som går att se som t.ex. text och grafik. LÄS MER

 5. 5. Light It Up - Designproces af en spisebordslampe

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christina Stigborg; [2018]
  Nyckelord :Product design; Lamp Design; Design; Light; Dinning room lamp; Poul Henningsen; Human Centered Design; Anvender Centreret Design; Brugerorienteret design; Light and room; Reflection og refraktion; Light Source;

  Sammanfattning : This thesis studies how to design a light to a target group based on different theories and methods. The aim has been to investigate what factors are needed to design a good lamp based on theories developed by Poul Henningsen. LÄS MER