Sökning: "shame and pride"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden shame and pride.

 1. 1. Effektivitet eller utmattning? : En kvalitativ studie om kriminalvårdares emotionella arbete på anstalten Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hossen Jawad; Agnes Bjerregaard; [2022]
  Nyckelord :Prison; Emotional labor; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; social ties; shame; pride.; Anstalt; Emotionellt arbete; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; sociala band; skam; stolthet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förändringar inom kriminalvården påverkar kriminalvårdares arbetsvillkor och förutsättningarna för det emotionella arbetet.  Därför har vi lagt fokus på kriminalvårdens arbete som präglats av de förändringar som skett, både på arbetstid och privat. LÄS MER

 2. 2. "Den finska erfarenheten värker" : En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Kujanpää; [2022]
  Nyckelord :assimilation; ethnic identity; identity process; national minority group; stigma; Sweden-Finns; assimilering; etnisk identitet; nationell minoritetsgrupp; sverigefinnar; stigma; identitetsprocess;

  Sammanfattning : Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Under en lång historisk period har de varit föremål för diskriminering och assimilering, men de senaste åren har deras status höjts och de har idag särskilda lagstadgade rättigheter. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av alkoholen : En kvalitativ studie baserad på åtta vuxna barns upplevelser av att växa upp i en missbrukarfamilj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Custovic; Alma Prljaca; [2021]
  Nyckelord :Adult children; addict family; impact; experiences; Vuxna barn; missbrukarfamilj; påverkan; erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har baserats på åtta vuxna barn som har vuxit upp i en alkoholmissbrukarfamilj. Syftet med uppsatsen är att förstå hur de vuxna barnen har påverkats av att växa upp i en familj där minst en av föräldrarna missbrukat alkohol samt hur relationen till andra personer påverkats. LÄS MER

 4. 4. Managing mergers - A micro-perspective on the role of emotions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Susanna Hansson; Sarah Källvik; [2020-06-16]
  Nyckelord :Merger; Emotions; Institutional Work; Micro-Perspective; Discourse;

  Sammanfattning : This article examines the role of actors’ emotions on the shaping of an institution within a merger process. Based on an empirical study of a case where four public organizations were merged into one, actors’ emotional arguments concerning the merger has been analyzed and related to the theoretical perspective of institutional work. LÄS MER

 5. 5. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER