Sökning: "shame"

Visar resultat 6 - 10 av 503 uppsatser innehållade ordet shame.

 1. 6. Incels – ett hot för samhället och för individen? : En kvalitativ intervjustudie om insatser för män som lever i ofrivilligt celibat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Carrington; Sara Mörk; [2020]
  Nyckelord :incels; involuntary celibacy; social problems; masculinity; shame; mental illness; incels; ofrivilligt celibat; sociala problem; maskulinitet; skam; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa professionellas syn på det sociala fenomenet incels. Vi ville få fram om incels är ett socialt problem och hur samhället i så fall bör agera. LÄS MER

 2. 7. The Stains of Colourism and Shame : An Exploration into Toni Morrison's novel God Help the Child 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Juliette Thompson; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; racist shaming; colourism; passing; internalised racism and coping mechanisms;

  Sammanfattning : In this essay we will analyse Toni Morrison’s God Help the Child (2015), to show how colourism and racist shaming, an ordeal that began with slavery, has continued to affect the lives of the characters Sweetness and her daughter Bride, two black women living in America. These negative ideologies, which are pervasive in American society, have been internalised and created a low self-esteem in both characters. LÄS MER

 3. 8. “IF WE HAVE THE SEX PURCHASE LAW, WE MUST BE PREPARED TO HELP” - How some of Sweden’s social services work with youths having sex for compensation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Klara Wefer; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to look into how some social workers in Sweden view their work with youths having sex for compensation with regards to the feminist ideas that the law on buying sex expresses. Swedish studies have shown that most of the youths having sex for compensation started when they were 13-14 years old. LÄS MER

 4. 9. Kvinnors kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om fyra kvinnors upplevelser av motmakt, frigörelse och upprättelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Gina Eriksson; Maria Tømmervold; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; oppression; honor; women’s oppression; violence; Hedersrelaterat våld; förtryck; heder; kvinnoförtryck; våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. LÄS MER

 5. 10. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER