Sökning: "shaping space"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden shaping space.

 1. 1. VAD TITTAR BARNEN PÅ, EGENTLIGEN? Representation i Youtubeinnehåll som konsumeras av barn i åldern 9–12 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Liebig; [2023-03-10]
  Nyckelord :Representation; Youtube; barn; genus; intersektionalitet; ECA;

  Sammanfattning : Executive summary Different media outlets have a big role in shaping our perception of reality, perhaps even more so for children. They have fewer reference points with real life than us adult, what they see in various channels is more or less all they know of the outside world. LÄS MER

 2. 2. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Hjertén; Sara Westbom; [2023]
  Nyckelord :Platsidentitet; place identity; Edward Relph; John Montgomery; Norberg; kulturhistoriska värden; å-stråk;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att tolka en plats och som utomstående betraktare förstå dess identitet. Att tolka en plats handlar om att förstå vad som gör platsen speciell, därav syftar arbetet till att undersöka en platsidentitet, vad som kännetecknar den och hur den kan ta sig uttryck i en gestaltning. LÄS MER

 3. 3. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 4. 4. Spatial Justice and Large-Scale Land Transformation : A study of spatial justice for transhumant pastoralists in the case of the Great Green Wall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Femke Spiegelenberg; [2022]
  Nyckelord :Great Green Wall; Sahel; Spatial Justice; Transhumant pastoralism;

  Sammanfattning : Transhumant pastoralist are highly dependent on their landscape. Their economic, cultural and political systems are directly shaped by and shaping space. The nomadic nature of transhumant pastoralists have therefore created unique pastoral socio-spatial relations. LÄS MER

 5. 5. Imaginäre Räume in Wilhelm Raabes ,,Pfisters Mühle" : Eine Studie über die Beschreibung verschiedener Räume in Pfisters Mühle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Winkler; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Ökokritik; Raum; Urban; Ländlich; Widerstand; Nachhaltigkeit; Verunreinigung; Gegenort;

  Sammanfattning : Imaginary spaces in Wilhelm Raabe‘s Pfister‘s Mill: A study of thedescription of different spaces in Pfister‘s MillThis essay has examined how the rural space and the urban space differs intheir shaping and description in Wilhelm Raabe’s book Pfister´s Mill: Notes from a Summer Vacation.The analyzed places are the creek and the water worlds with its fauna,buildings and premisses, the industrial space, the study, and the living room. LÄS MER