Sökning: "share price"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden share price.

 1. 1. How government policies and regulations will affect share prices of online game companies in China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Haolan Liu; Tianyi Zeng; [2020-07-01]
  Nyckelord :event study; regulations; policies; share price; Chinese online game companies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Positively deviating : A study on reversed profit warnings and market reactions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fransson; Philip Curry; [2020]
  Nyckelord :Reversed profit warnings; abnomal returns; event study; efficient market hypothesis; Nordic markets;

  Sammanfattning : This thesis examines the initial and long-term market reactions following reversed profit warnings on the Nordic markets. Furthermore, it investigates if firm size and trading volume can explain the magnitude of the market reaction. LÄS MER

 3. 3. Post-Earnings Announcement Drift on the Swedish Stock Market : The Effect of Corporate Governance Quality

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ted Jakobsson; Tobias Severin; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings announcement drift; PEAD; corporate governance; information uncertainty; trading strategy; abnormal returns;

  Sammanfattning : This study examines the post-earnings announcement drift (PEAD) anomaly on the Swedish stock market. By constructing a corporate governance index based on share structure, board independence and board gender diversity, we test how the quality of firms’ corporate governance affects the drift – a link which is previously unexplored. LÄS MER

 4. 4. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 5. 5. Emissions Trading for Waste Incineration Plants with Energy Recovery in Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Ellen Philipsson; [2020]
  Nyckelord :Energy recovery; emissions trading; waste management; sustainability; EU ETS;

  Sammanfattning : Emission trading is a tool for achieving the European commitment to reduce greenhouse gas emissions. The aim is to create an effective European emissions trading market with the least possible negative impact on economic development and employment within the Union. LÄS MER