Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Core Focusing Strategy and Share Price Reactions - A study on northern European spin-off announcements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Ajax; Maria Tran; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. The commercial effects of IMO’s regulation of the global sulphur cap in 2020 - A study on the procurement of deep-sea Ro-Ro at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Jansson; Jesper Saarinen; [2019-07-09]
  Nyckelord :Deep-Sea Ro-Ro Shipping; VCC; Procurement; IMO’s Global Sulphur Content Limit; Sulphur Regulations; Marine Fuels; Bunker Adjustment Factor;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization (IMO) has announced a new global sulphur content limit for fuels burnt on ships sailing in global waters. The implementation date for this regulation is on January the 1st, 2020 and entail a maximum sulphur content of 0.5%, in contrast to the current sulphur content limit in global waters of 3.5%. LÄS MER

 3. 3. Underprissättning vid börsintroduktion - En kvantitativ analys av underprissättning i olika branscher & segment från år 2008 till och med 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emanuel Sanne; Jesper Pagerup; [2019-06-20]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; Winner s curse; Nasdaq; OMX; Segment; Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: An initial public offering is when a private limited companychooses to publish their shares publicly. When this happens, research and history shows that the sharerises in price during the first trading day, called underpricing. This leads to the conclusion that the initialsubscription price has been too low. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Key Performance Indicators (KPIs) on Listed European Football Clubs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Igor Victor Noonan; Marco Israel Silicaro; [2019]
  Nyckelord :Free Cash Flow Theory; Underinvestment Problem; Panel Data Regression; Trade Off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and shed light on the critical success factors for investors, management and academia for listed European football clubs. This paper is the first of its kind in that it analyses the Key Performance Indicators and their respective impact on the stock price for 23 listed European football clubs. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER