Sökning: "share price"

Visar resultat 16 - 20 av 477 uppsatser innehållade orden share price.

 1. 16. Understanding Green Energy Technology : Learning Processes in the Development of the Ground Source Heat Pump

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amanda Gidén Hember; [2020]
  Nyckelord :ground source heat pumps; small-scale technology; energy efficiency; learning; experience curve; gridless technology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to increase the understanding of small-scale green energy technology development. In the transition towards a fossil free energy system, heat pumps are a low emission heating alternative. LÄS MER

 2. 17. Kampen om marknadsandelarna : En studie om substituten till den traditionella mäklartjänstens ställning på marknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Dalén; Agnes Milton; [2020]
  Nyckelord :Broker; traditional broker; substitute; internet broker; hybrid broker; private seller; “for-sale by owner’s”; market share; Fastighetsmäklare; traditionell mäklare; substitut; internetmäklare; hybridmäklare; sälja privat; marknadsandelar;

  Sammanfattning : Att sälja sin bostad kan vara en lång och jobbig process för vissa där valet av tillvägagångssätt kan vara svårt. Den traditionella mäklartjänsten har länge dominerat på marknaden men har på senare år utmanats av liknande tjänster såsom internetmäklare och hybridmäklare. LÄS MER

 3. 18. Short term effects of Covid-19 on stock market performance - a comparison of the fashion and the food industry : A study on how volatility and the expected return affect the share price

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Alexandra Sömskar; Zlata Zapolskaia; [2020]
  Nyckelord :Volatility; CAPM; Virus outbreaks; Covid-19; Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how the share prices of food and fashion companies listed on the Stockholm Stock Exchange OMX have changed from when Covid-19 started until end of April 2020, by studying how stock price, volatility and expected return have affected the development of the stock. Using the financial theories of CAPM model and volatility, we investigate how the stock market has developed during the pre-Covid-19 period in comparison to the period when Covid19 is ongoing. LÄS MER

 4. 19. Forecasting the Regulating Price in the Finnish Energy Market using the Multi-Horizon Quantile Recurrent Neural Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Thomas Hamfelt; [2020]
  Nyckelord :Energy; Finland; Regulating market; Balancing market; Deep learning; Quantile regression; Time series analysis.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In recent years there has been a large increase in available data from the electric grid in Finland. The availability of both operational as well as financial data enables exploration of forecasting energy prices using deep learning techniques. LÄS MER

 5. 20. Power mapping and aggregation as a service : A techno-economic view on Li-ion batteries for peak shaving and frequency regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Filip Angwald; [2020]
  Nyckelord :Aggregation; Energy storage; Batteries; Frequency regulation; Peak shaving;

  Sammanfattning : The world's energy supply today mainly consists of fossil fuels and nuclear power. Moving away from the use of these energy resources to renewable energy sources is considered a prerequisite for a sustainable future. LÄS MER