Sökning: "shared responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden shared responsibility.

 1. 1. Analyzing the Usage of Traceability Links Within Open Source Software Projects

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Fransson; Tim Jonasson; [2019-11-18]
  Nyckelord :Traceability links; Open source development; OSS; Modeling; Hierarchical clustering; Software maintenance;

  Sammanfattning : Traceability is important when it comes to many different software engineering activities. It is used as a means of enabling smoother maintenance and maneuvering within a repository. Because of its importance, traceability within com- mercial development has long been a subject of research and development. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Being close to a cow : experiences of learning and farming among students at an agricultural program

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Säfström; [2019]
  Nyckelord :learning; bodily experience; closeness; farming; students; non-humans;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore learning in farming environments from a perspective of bodily experience. The aim is to create understanding about the role of bodily experience in learning the craft of farming. LÄS MER

 4. 4. Sumud i Sverige : Nyckeln till mening när hemlandet är under ockupation

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Angela Collin; [2019]
  Nyckelord :Sumud; Ockupation; Palestina; Israel; Mening; Identitet;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse sumud and its importance for Palestinians today living in Sweden. The theory of logotherapy, developed by Viktor Frankl, is used as a tool to unfold how sumud has become the bearer of identity and to response to the search of a meaningful life, in despite of injustices from the occupation. LÄS MER

 5. 5. Who’s responsible? : A study of strategies for handling climate migration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :My Andersson; [2019]
  Nyckelord :climate migration; climate change; framing; problem definition; sustainable development.;

  Sammanfattning : The issue of climate migration has long been struggling to make its way onto the international agenda. This study therefore set out to shed a light on eleven strategies for handling climate migration. The study builds on the work by Ransan-Cooper et al. LÄS MER