Sökning: "shared risks"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden shared risks.

 1. 1. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Envik; [2020]
  Nyckelord :Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Freya Grüsgen; [2020]
  Nyckelord :social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. LÄS MER

 3. 3. Personalens Makt : Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catrin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättningar; LSS; gruppbostad; makt; integritet; självbestämmande; sexualitet; mat;

  Sammanfattning : There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. LÄS MER

 4. 4. Marknadsanalys och riskbedömning av coliving : En undersökning kring marknaden för delat boende i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Forsberg; David Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Coliving; market analysis; risk; Coliving; marknadsanalys; risk;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer samtidigt som bostadsbristen blir allt mer tydlig. Stockholms bostadsmarknad ser effekten av urbanisering, efterfrågan är hög och tillströmningen av människor växer i rekordtakt. LÄS MER

 5. 5. Förskola och boende för äldre tillsammans : nästa generations samhällsbyggande

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Elg; Malin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förskola; boende för äldre; äldreboende; generationskoncept; samverkanshus;

  Sammanfattning : I denna rapport har möjligheten av gemensamma lokaler för förskola och boende för äldre undersökts. Sverige har idag stora utmaningar när det kommer till att bemöta behovet av ändamålsenliga bostäder för de äldre. Liknande utmaningar gäller även läromiljöer för barn. LÄS MER