Sökning: "shared spaces"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden shared spaces.

 1. 1. Co-working in an experiencescape - A case study on the consumption in a co-working space combined with a restaurant and café

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emilie Gente; [2020-06-16]
  Nyckelord :co-working; combining concepts; shared spaces; workspace; experiencescapes; customer experience; consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Coworking spaces for facilitating social entrepreneurship : the case of La Paz, Bolivia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Lucas Du Priest; [2020]
  Nyckelord :coworking spaces; social entrepreneurship; La Paz; Bolivia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Generally credited to have originated in 2005, coworking spaces provide hybrid work environments to individual professionals, entrepreneurs, and start-ups. Simultaneously, social entrepreneurship has received increasing attention as a solution to topical problems. LÄS MER

 3. 3. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Vera Shaswar; [2020]
  Nyckelord :äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Starving for safe spaces : knowledge production, consciousness-raising and “the political” in the Facebook group Fittlife

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Dajana Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :knowledge production; political participation; feminism; postfeminism; consciousness-raising; experiential knowledge; authoritative knowledge; digital affordances; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis explores online knowledge production around a subject that has been considered taboo and inappropriate through history – sexual, reproductive and genital health for people with female genitals. Therefore, it also examines the political potential of coming together to openly discuss such “delicate issues”. LÄS MER

 5. 5. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER