Sökning: "shared work environment responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden shared work environment responsibility.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Makt och hierarkier inom källsortering : En studie som undersöker källsortering inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Decibell Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Waste management; source sorting; healthcare; environmental policies; power; hierarchies; Avfallshantering; källsortering; hälso- och sjukvård; miljöpolicy; makt; hierarkier;

  Sammanfattning : Avfall kan vara både ett problem och en tillgång. Hur samhället hanterar avfall har blivit en allt viktigare fråga i takt med att befolkningen växer och konsumtionen ökar. LÄS MER

 3. 3. End of Life Vehicles Management at Indian Automotive System

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Tejas Surya Naik; [2018]
  Nyckelord :Informal ELV Sector of India; International ELV Policy Comparison; Shared Respon-sibility; Informal Recycling Sector Assessment; ELV handling capacity.;

  Sammanfattning : End of Life Vehicles (ELVs) can act as a source of secondary raw materials at the same time can pose a severe threat to our ecosystem if the ELVs are handled unscientifically. Globally, abundant research is being carried out on obsolete vehicles to harness energy and to reduce negative impacts on the environment. LÄS MER

 4. 4. Utmaningen med oavlönad personal - Hur hanterar organisationer icke avlönad personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mimmi Mickelsen; [2017-01-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Around the country, there are several organizations and businesses that have employees who work unpaid. In order to drive their organization forward, it may be crucial to have unpaid staff. It operates its business in different ways, if you have the opportunity to work with unpaid staff, this can be a saving. LÄS MER

 5. 5. Det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Svensson; [2016]
  Nyckelord :Staffing agency; Client Company; temporary workers; work environment responsibility; shared work environment responsibility; risk assessment;

  Sammanfattning : In the staffing agency business, the responsibility of the working environment are divided between the client companies and the staffing agencies. Therefore the temporary workers should be double protected, but the consequences are that the responsibility of the working environment falls between the cracks in many businesses. LÄS MER