Sökning: "shareholder theory"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden shareholder theory.

 1. 1. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. ESG and Economics Performances - From a shareholder and a stakeholder perspective in Sweden and Norway

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Setterström; Sara Sköldberg Lindgren; [2019-07-11]
  Nyckelord :Sustainability; ESG score; Stock Return; Return on Assets; Shareholder Theory; Stakeholder Theory; OMX30; OBX;

  Sammanfattning : ESG and Economics Performances - From a shareholder and a stakeholder perspective in Sweden and Norway.... LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi : Företags motivation till en cirkulär affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mimmi Larsson; Josefine Saulo; [2019]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; motivation; drivers; shareholder theory; stakeholder theory; self-determination theory; cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; motivation; drivkraft; aktieägarteori; intressentteori; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som ett mer hållbart alternativ. LÄS MER

 4. 4. Perspectives of ESG performance – A study of ESG performance effect on firm value in the U.S

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Eriksson; Daniel Asgodom; [2019]
  Nyckelord :ESG; CSR; CFP; firm value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2019-06-03 Course: BUSN79, Degree project in Accounting & Finance, Graduate level, 15 ECTS-credits Authors: Daniel Asgodom (940417), Jakob Ericsson (920323) Supervisor: Håkan Jankensgård Examinator: Reda M Moursli Purpose: This study aims to test the relationship between ESG performance and firm value using a different methodology when compared to previous US studies. Additionally, the time effects of ESG as well as the differences between the ESG-firm value between controversial and conventional stocks would be assessed. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER