Sökning: "sharenting"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet sharenting.

 1. 1. “VEM FAN KÖPER EN BDSM-NALLE TILL SIN DOTTER?” En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn som exponeras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Wiberg; Heidi Byrman Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Mediemoral; Sharenting; Parasociala Relationer; ABC-modellen; Barnarbete; Integritet; Influencer; Instagram; Sociala medier; Barn;

  Sammanfattning : Executive summary Over the past few decades, the digital landscape has grown and become increasingly common in our everyday lives. Not least to publish, inspire and update others about our life on social media. And for some, life also includes the role of being a mother, perhaps one who is proud to show off their children on social media. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. Att använda sina barn för att få bekräftelse är ganska naturligt egentligen : En intervjustudie om föräldrars förhållningssätt till dilemman som uppstår av sharenting

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Maja Fröjelin; Sebastian Johansson; [2023]
  Nyckelord :sharenting; social media; dilemma; barn; föräldrar; extended self; self presentation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie utförd med syftet att bidra till förståelse för föräldrars dilemman kring sharenting och deras sätt att hantera dem. Definitionen av ordet dilemma, i denna uppsats, är att föräldrarna står mellan två olika val där båda valen kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för barnet eller föräldrarna själva. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. “Le för kameran,älskling” : En kvalitativ studie kring föräldrars publicering av barn på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Alva Rensvik; Elina Högback; [2023]
  Nyckelord :sociala medier; sharenting; etik; digitalisering; integritet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte:Sociala medier har blivit en stor del i människors vardag och påverkar människors beteende gentemot varandra samt hur vi väljer att kommunicera. Föräldrarna visar upp stora delar av barnens uppväxt på sociala medier, problemet blir dock att barnen själva inte kan bestämma vad som publiceras. LÄS MER