Sökning: "sharepoint"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet sharepoint.

 1. 1. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 2. 2. Developing SharePoint add-ins

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Jansson; Sebastian Maghsoudi; [2017]
  Nyckelord :sharepoint; add-ins;

  Sammanfattning : Developing a Microsoft SharePoint-based site is, according to marketing, simple and efficient. Efficiency is increased by giving the developer the option to easily add functionality to the site. One way to add functionality is through so called add-ins. LÄS MER

 3. 3. En studie om svarstider i projekteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Fredrik Alfredsson; Victor Spolander; [2017]
  Nyckelord :ice; vdc; kommunikation; dokumentation; svarstid; projektering; projektör; disciplin; breakouts; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Projekteringsprocessen i byggbranschen är i ständig förändring. Större och mer komplicerade byggnadsprojekt med högre krav på sig blir allt vanligare. En lyckad projektering är en lyckad produktion. Detta ligger som grund till att projekteringsprocessen måste fungera på ett effektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering utifrån ett mjukvaruutveckling perspektiv av ramverk för SharePoint

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Ahmed Al-Battat; Noora Anwer; [2017]
  Nyckelord :Architecture; Scalability; Performance; Functionality; Intranet; Visual Studio; C#; Angular; SharePoint 2013; Arkitektur; Skalbarhet; Prestanda; Funktionalitet; Intranät; Visual Studio; C#; Angular; SharePoint 2013;

  Sammanfattning : Inom ett företag eller en organisation finns det stor nytta av intranät som ett arbetsverktyg för att kunna dela information. Ett välfungerat intranät bidrar till ett bättre informationsflöde och ett effektivare samarbete. SharePoint är en plattform för intranät med interaktiva funktioner. LÄS MER

 5. 5. Automatic generation of production reports using   SharePoint

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Rhodin; [2017]
  Nyckelord :SharePoint; .NET; Automation; C#; Business Intelligence; Key Performance Indicator;

  Sammanfattning : This study investigates different ways to use Microsoft SharePoint to publish data in the form of charts and tables from a software system as a part of a business intelligence effort. The purpose is to provide accurate and up-to-date statistics automatically on a corporate website instead of manually creating it. LÄS MER