Sökning: "sharepoint"

Visar resultat 21 - 25 av 65 uppsatser innehållade ordet sharepoint.

 1. 21. Det Sociala Intranätet

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emil Bengtsson; Johan Larsson; [2013-09-20]
  Nyckelord :Web 2.0; Enterprise 2.0; Socialt intranät; SharePoint 2013; Ninetech;

  Sammanfattning : Social intranets are based on the Enterprise 2.0 expression and create a new way for organizations to communicate and work. It brings possibilities to leverage user generated content and engage in cooperation across organizational borders where users can get to know each other and share knowledge. LÄS MER

 2. 22. Content management via mobile devices Accessing and modifying data and content in SharePoint

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rikard Malm; [2013-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis considers content management within SharePoint via a mobile device. There are several means of communication between SharePoint and a non-mobile system. However, the possible means of communication between a mobile device and SharePoint is more limited. LÄS MER

 3. 23. Testning av SharePoint : En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem det kan finnas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :VIktor Lundahl; Anna Tillander; [2013]
  Nyckelord :Testing; SharePoint; planing; execution; factors; problem; differences; Testning; SharePoint; planering; genomförande; faktorer; problem; skillnader;

  Sammanfattning : Denna studie ger en inblick i hur företag och utvecklare planerar och genomför testning i SharePoint idag och hur dessa uppfattas; om det finns problematik med detta eller inte. Många faktorer spelar in på hur testning planeras in i projekt och dessa har undersökts och diskuterats. LÄS MER

 4. 24. Från- och närvaroplanering för Scania Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Hussein Al-Sahaf; Madi Susso; [2013]
  Nyckelord :Absence; SharePoint; make or buy; requirements; implementation; long-term planning; Frånvaro; närvaro; SharePoint; make or buy; kravspecifikation; implementering; långtidsplanering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i två syften, att ge Scania teoretiskt underlag till en ny teknik för hantering av personalens från och närvaroplanering, samt implementera den nya tekniken. Scanias dåvarande lösning utnyttjades genom att använda olika Excel-ark, dessa har uppfattats som ineffektiva och krångliga att arbeta med. LÄS MER

 5. 25. Targeted News in an Intranet

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Lisan Chen; Tingting Schiller Shi; [2013]
  Nyckelord :SharePoint 2013; news feed; independent component; corporate news; web part; My Site; Microsoft Visual Studio; .NET; SharePoint 2013; nyhetsflöde; oberoende komponent; företagsnyheter; webbdel; My Site; Microsoft Visual Studio; .NET;

  Sammanfattning : In SharePoint 2013, Microsoft added a social networking function in the personal sites (My Site) of a user. In this version, a personal news feed has been added which shows events regarding subjects the user follows, such as document changes, user updates, tagged posts, and site activities. LÄS MER