Sökning: "sharing economies"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden sharing economies.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Jönsson; Emma Buratovic; [2019]
  Nyckelord :sharing economies; P2P; delningsekonomi; P2P; konkurrens; ny marknad;

  Sammanfattning : Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. LÄS MER

 3. 3. Reviewing environmental rebound effects from peer-to-peer boat sharing in Finland

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jon Warmington-Lundström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Circular Economy; Sharing Economy; Peer-to-Peer Shared Access; Environmental Rebound Effect.;

  Sammanfattning : The world crucially needs to reduce the level of emissions being released in the environment in order to combat climate change. With the global population increasing and economies continuing to grow, the circular economy has been heralded by many as the potential solution to economic prosperity whilst also reducing primary resource use and emissions. LÄS MER

 4. 4. Borrowed practices : renew or hold : examining the potential for the spreading of libraries of things in Mexico City through social practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gabriela Duhart Herrera; [2017]
  Nyckelord :libraries of things; collaborative economy; practice theory; Mexico City; consumption; lending libraries; sustainability science; bibliotecas de cosas; economía colaborativa; teoría de la práctica; consumo; Ciudad de México; ciencias de la sustentabilidad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Libraries of things, non-for-profit physical spaces where people borrow objects they would otherwise buy, have spread over Europe, the U.S., and Canada and have now emerged in Mexico City, where challenges to sustainability such as increased consumption levels and insufficient waste management abound. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi från vision till verklighet : Kan stadsutveckling möjliggöra för mer hållbara ekonomier?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Cronvall; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :delningsekonomi; stadsutveckling; planering; aktörer; visioner; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Contrary to the individualised consumption culture that prevails in our part of the world, emerging alterna­tive economies are focusing on more responsible forms of consumption and resource utilisation. Concepts aimed at sharing have recently received great attention in media, also related to various urban development trends. LÄS MER