Sökning: "sharps"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sharps.

 1. 1. MessageHandler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Alaa El-Khalil; Ilaz Rexhepi; [2017]
  Nyckelord :pos system; app development; wireless communication; hardware; json; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nutid AB currently supplies a POS (Point of Sale) system that they install on Sharps hardware, which consists of a computer, a touchscreen and a cash register all in one. This explicitly produced hardware results in the POS system being very expensive for the customers. LÄS MER

 2. 2. Fred genom ickevåld : Johan Galtung, Gene Sharp och Västsahara

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Götefelt Henric; [2017]
  Nyckelord :ickevåld; fred; Västsahara; konfliktlösning; våld; Galtung; Sharp;

  Sammanfattning : This thesis battles with the question on how we can create peace and solve conflicts withoutthe use of violence. It mixes the academic disciplines of peace and conflict, sociology and thestudy of human rights. LÄS MER

 3. 3. Den kirurgiska säkerhetskniven. En observationsstudie av hantering och användning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Bergmanson; Madelene Helg; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intraoperativ arbetsmiljö; stick- och skärskador; kirurgisk säkerhetskniv; säker teknik.; Intraoperative work environment; sharp injuries; surgical safety knife; secure;

  Sammanfattning : Background: The intraoperative work environment is a place where blood exposure and sharps injuries occur. Regulations and safety devices exist to prevent these kind of injuries. A relatively new device utilized is the surgical safety knife. LÄS MER

 4. 4. Avfallshantering av stickande/skärande avfall : en jämförelse mellan nio kommuner inom Stockholmsområdet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lena Lausevic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sharps waste, in the form of used syringes and needles from the public, should not be mixed withother municipal solid waste because of environmental and health reasons. The most palpableeffects of improper waste disposal are injuries to waste handlers and this is the main reason whysociety should strive to minimize the risks involving sharps waste. LÄS MER

 5. 5. Attityder hos operationssjuksköterskor och operatörer kan påverka risken för intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Blixt; Linnéa Sjöli; [2015]
  Nyckelord :attitude; sharp injuries; theatre nurse; surgeon; operating theatre personnel; instrument management; blood exposure; compliance; non-compliance; attityd; stick- och skärskador; operationssjuksköterska; operatör; operationspersonal; instrumenthantering; blodsmitta; följsamhet; oföljsamhet;

  Sammanfattning : Syfte. Att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för intraoperativa stick- och skärskador.Bakgrund. Det finns flera olika tekniker för att hantera stickande och skärande instrument och olika säkerhetsprodukter som kan användas för att minimera risken för stick- och skärskador. LÄS MER