Sökning: "shear connector"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden shear connector.

 1. 1. Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Stahlin; [2019]
  Nyckelord :composite bridge; composite action; shear connector; coiled spring pins; finite element modeling; samverkansbro; samverkan; skjuvförbindare; spiralbult; finita element modellering;

  Sammanfattning : For bridges to cope with increased requirements such as increased loads, strengthening work can be carried out. In cases where older steel-concrete bridges do not have a composite action, an alternative is to create composite-action to achieve a higher flexural strength. It is introduced by post-installing shear connectors. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag av KL-trä och betong : åtgärdsförslag för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Gustaf Wenström; Fredrik Tambour; [2018]
  Nyckelord :KL-trä;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was that from a life cycle assessment, LCA, present action proposals to reduce the emissions of carbon dioxide of a CLT-concrete composite floor which fulfils the regulations of Swedish National Board of Housing. Method: To be able to present action proposals towards reduced carbon dioxide emissions, literature studies was made on previous life cycle assessment on composite floors with various materials. LÄS MER

 3. 3. Skjuvförbindare i samverkansbjälklag mellan trä och betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Sundberg; Anders Svärd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga med trä ökar stadigt, detta leder till utmaningar när trä ska ersätta de traditionella materialen i konstruktioner. Ofta har trä inte setts som ett tillräckligt starkt material eller ens som alternativ för exempelvis bjälklag med större spännvidder. LÄS MER

 4. 4. Achieving Composite Action in Existing Bridges : With post-installed shear connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :David Olsson; [2017]
  Nyckelord :Shear connector; Composite action; post-installed; strengthening; Pitsund Bridge; coiled spring pins; Skjuvförbindare; Samverkansbroar; förstärkningsarbete; Pitsundsbron; spiralbult;

  Sammanfattning : The increased amount of traffic combined with higher traffic loads leads to many existing bridges needing strengthening in the future to ensure their expected lifespan. This means the bridge owners will be focusing more on strengthening projects and smart solutions will be crucial for preserving a healthy bridge stock. LÄS MER

 5. 5. Calculation of technical data for a series of shear load connectors

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Anton Clarholm; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A shear load connector is a special product for concrete constructions. The purpose of the product is to transfer sheer forces from the concrete to the steel. A new type of sheer load connectors has recently been released for the Swedish market. LÄS MER