Sökning: "shear connector"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden shear connector.

 1. 1. Multikriterieanalys av samverkanskonstruktioner

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Jarefalk; Emilia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :composite slab; cost; durability; KL-wood; multicriteria analysis; shear connector; stiffness; sustainabiliti; hållbarhet; KL-trä; kostnad; multikriterieanalys; samverkan; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; styvhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samverkansbjälklag : En studie om KL-platta med samverkande betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Nilsson; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acoustics; bending stiffness; cross-laminated timber CLT ; fire; shear connectors; timber-concrete composite TCC ; wood construction; Akustik; brand; böjstyvhet; KL-trä; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; träbyggande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate whether timber-concrete composite (TCC) floors made of a CLT-deck and casted concrete could be used as a method for increasing the use of wood as a building material. Method: The methods used in this degree project were a literature study, in which a number of laws of construction and different connector systems were studied, as well as an experiment consisting of bending tests on CLT-decks with casted concrete where SFS VB-screws were used as shear connectors. LÄS MER

 3. 3. Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Stahlin; [2019]
  Nyckelord :composite bridge; composite action; shear connector; coiled spring pins; finite element modeling; samverkansbro; samverkan; skjuvförbindare; spiralbult; finita element modellering;

  Sammanfattning : For bridges to cope with increased requirements such as increased loads, strengthening work can be carried out. In cases where older steel-concrete bridges do not have a composite action, an alternative is to create composite-action to achieve a higher flexural strength. It is introduced by post-installing shear connectors. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag av KL-trä och betong : åtgärdsförslag för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Gustaf Wenström; Fredrik Tambour; [2018]
  Nyckelord :KL-trä;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was that from a life cycle assessment, LCA, present action proposals to reduce the emissions of carbon dioxide of a CLT-concrete composite floor which fulfils the regulations of Swedish National Board of Housing. Method: To be able to present action proposals towards reduced carbon dioxide emissions, literature studies was made on previous life cycle assessment on composite floors with various materials. LÄS MER

 5. 5. Skjuvförbindare i samverkansbjälklag mellan trä och betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Sundberg; Anders Svärd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga med trä ökar stadigt, detta leder till utmaningar när trä ska ersätta de traditionella materialen i konstruktioner. Ofta har trä inte setts som ett tillräckligt starkt material eller ens som alternativ för exempelvis bjälklag med större spännvidder. LÄS MER