Sökning: "shear key"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden shear key.

 1. 1. Evaluation of influence from matedness on the peak shear strength of natural rock joints

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :Rock joints; Peak shear strength; Matedness; Casagrande et al. criterion; Peak friction angle; Shear strength; Bergssprickor; Maximal skjuvhållfasthet; Passning; Casagrande et al. kriterium; Friktionsvinkel; Skjuvhållfasthet;

  Sammanfattning : In Sweden, the rock mass is commonly used for construction of tunnels and caverns. The rockmass is also used as a foundation for large structures such as bridge abutments and dams. Forthese structures, the understanding of the rock mechanical properties play a key role for reachingan acceptable safety level and minimizing cost. LÄS MER

 2. 2. Nivellerande vinschsystem till ett vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Henningsson; Marcus Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Winch; Self-leveling; Wave power; Baltic sea; Concept development; Vinsch; Nivellerande; Vågkraft; Östersjön; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker konstruktionsmöjligheterna för ett nivellerande vinschsystem till ett vågkraftverk. Kedjekonstruktionen till detta vinschsystem består av länkar med låg tolerans för vrid- och skjuvspänningar och har begränsad böjlighet vilket innebär att vinschsystemet behöver kunna vinkelkompensera för att kedjan inte ska brista. LÄS MER

 3. 3. Model-based Study of Mixing- using Computational Fluid Dynamics and Experiments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Victor Åberg; Ameer Shareef; [2018]
  Nyckelord :Fluid dynamics; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixing in millimeter scale applications faces completely different challenges compared with the macro scale. A thorough understanding of the physics and mass conservation principles that are affecting the fluid dynamics, are therefore key for development and successful implementation of mixers, in an existing process. LÄS MER

 4. 4. Parameterized and Adaptive Modelling of Mechanical Connections in Timber Frame Structures

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joan Gikonyo; Pierre Modig; [2018]
  Nyckelord :Timber frame structure; Parameterized modelling; Python script; Adaptive connection; ABAQUS.;

  Sammanfattning : This study investigates the global stiffness of a timer frame structure under wind loading using the finite element method by creating parameterized script files. Of key interest was the accuracy of the global stiffness determined from an adaptive 3D beam model in comparison to a 2D beam model and, the stiffness of a 3D beam model when subjected to different types of bracing in the presence of internal bracing provided by a lift shaft structure. LÄS MER

 5. 5. Study of glue-laminated timber connections with high fire resistance using expanded steel tubes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; Niklas Ek; [2018]
  Nyckelord :Expanded steel tubes; Glue-laminated timber; Fire resistance; Glue-laminated timber connection; Expanderade ståltuber; Limträ; Brandmotstånd; Limträförband;

  Sammanfattning : A key factor regarding fire safety of timber buildings is the performance of connections between the structural elements, since this determines the load-carrying capacity of the structure. Traditional timber connections do generally perform poorly in a fire compared to surrounding parts since the joints often consist of exposed metal parts and cavities which locally decreases the fire resistance. LÄS MER