Sökning: "sheep"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet sheep.

 1. 1. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Klensmeden; [2020]
  Nyckelord :blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. LÄS MER

 2. 2. Vinterlammsproduktion : lönar det sig?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Klara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :lammproduktion; vinterlamm; bidragskalkyler; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den vanligaste formen av lammproduktion i Sverige är så kallad höstlammspro-duktion, där lammen föds på våren, betar under sommaren och slaktas på hösten. Det förekommer dock att vårfödda lamm inte hinner nå slaktmognad till hösten. LÄS MER

 3. 3. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2019]
  Nyckelord :Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Sammanfattning : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och utvärdering av attrapp för träning av kejsarsnitt på får

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Fanny Sjölinder; [2019]
  Nyckelord :kejsarsnitt; får; tacka; attrapp; utvärdering;

  Sammanfattning : Det beräknas idag finnas ungefär 587 100 får i Sverige, under 2017 registrerades 89 480 lamm i fårnäringens fårdataprogram Elitlamm. Under samma tidsperiod inrapporterades endast ett kejsarsnitt på tacka i Jordbruksverkets förrättningsstatistik. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER