Sökning: "sheep"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet sheep.

 1. 1. Effects of melatonin and Single Layer Centrifugation on cryosurvival of ram semen samples

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lea Enenkelová; [2021]
  Nyckelord :sheep reproduction; Jezersko-Solčava sheep breed; colloid centrifugation; melatonin;

  Sammanfattning : The composition of the ram sperm membrane renders it vulnerable to injury during cryopreservation. Production of reactive oxygen species, which are by-products of metabolism, increases during freezing and thawing, causing damage to sperm membranes and acrosomes as well as affecting mitochondrial activity. LÄS MER

 2. 2. Får- och byggnadskroppsdelar : Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Öland; Iron Age; Ritual Deposits; Sheep; bodies; body parts; foundation; sacrifice; action-theory ; Öland; Järnålder; ritual; deponering; får; ovis aries; kroppar; kroppsdelar; byggnad; offer; handlingsteori;

  Sammanfattning : Får- och byggnadskroppsdelar - Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar av får på Öland. Sheep and building body parts - Actions and spatial relations regarding buildingdeposits of sheep on Öland. Abstract This essay studies ten Ölandic examples of sheep bodies or sheep body parts deposited in Iron Agebuildings. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 4. 4. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Engerström; [2021]
  Nyckelord :E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. LÄS MER

 5. 5. A lynx in a sheep's pasture : environmental factors and hunting affecting lynx depredation on domestic sheep in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Marc Velling; [2021]
  Nyckelord :Lynx lynx; Scandinavia; conservation; human-wildlife conflict; depredation; spatial analysis; survival analysis; protective hunting; carnivore; lethal control;

  Sammanfattning : Large predators have made a return in Europe in the past decades. In Scandinavia, the Eurasian Lynx (Lynx lynx) has expanded its distribution further south and recolonized past areas. Due to the recolonization, lynx management has become part of the public discourse in Sweden. One factor of this discourse is depredation on domestic sheep. LÄS MER