Sökning: "sheet metal"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden sheet metal.

 1. 1. Non-Linear strain paths in Sheet Metal Forming

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Anton Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sheet metal forming SMF ; Non-Linear strain path NLSP ; Test procedures; Failure models; Finite Element FE ; Plåtformning; Icke-linjära töjningsbanor; Test procedurer; brott model; Finita Element FE .;

  Sammanfattning : Today's automotive requirements have resulted in complex Sheet Metal Forming (SMF) processes of Sheet Metal (SM) with reduced formability, and thus it is crucial to be able to predict formability accurately to prevent material failure during SMF. Formability predictions today utilize Forming Limit Curves (FLC)s in Finite Element Analysis (FEA), but  FLCs are not valid for the Non-Linear Strain Paths (NLSP)s generated during SMF. LÄS MER

 2. 2. Examination of a Damaged Slitting Knife using Scanning Electron Microscopy and Finite Element Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Love Öman; [2021]
  Nyckelord :slitting; slitting knives; damage; sem;

  Sammanfattning : At voestalpine Precision Strip AB, the slitting process is used frequently. Slitting is a commonly applied manufacturing technique during sheet metal processing that aims to split large coils of sheet metal into narrower widths. LÄS MER

 3. 3. Användning av laserprojiceringsteknik inom tillverkningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Omar Aldalati; [2021]
  Nyckelord :laser projection technology; quality; productivity; transformer; Hitachi-ABB; Faro; laserprojiceringsteknik; kvalitet; produktivitet; transformator; Hitachi-ABB; Faro;

  Sammanfattning : All companies strive for increased quality and productivity in their operations by streamlining resource use and / or using new technology. This has led them to try to find new technical solutions that can be integrated into production as part of the improvement process, and that can drive the improvement work in the company forward. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av produktionsprocess Kartläggning hos Hitachi ABB Power Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mamz Shuker; Linn Nielsen; [2021]
  Nyckelord :automation; augmented reality AR ; productivity; quality; safety; ergonomics; investment decisions; automatisering; förstärkt verklighet AR ; produktivitet; kvalitet; säkerhet; ergonomi; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify areas where the present production process can be more effective with the help of automation solutions and how this efficiency can contribute to improved productivity, quality, safety and ergonomics. Today, Hitachi ABB Power Grids has a manual manufacturing process for customized power transformers and seeks to meet a demand that requires a more automated approach. LÄS MER

 5. 5. Skapa värde ur misstag : Genom DASIAS föreslås förbättringar i processen för hantering av avvikelser och kassationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magnus Strid; Johanna Hagman Sturmhoefel; [2021]
  Nyckelord :DASIAS; defects; deviation; e-component; engcon; process improvement; process management; quality; tiltrotator; TQM; avvikelse; DASIAS; defekt; e-component; engcon; kassation; kvalitet; processförbättring; processledning; tiltrotator; TQM;

  Sammanfattning : Denna deduktiva fallstudie har genomförts på företaget e-Component Sweden AB som tillverkar stål- och plåtdetaljer efter kundspecifikation. Företaget producerar huvudsakligen detaljer till den marknadsledande tiltrotatorn (grävmaskinens handled) från engcon. LÄS MER