Sökning: "shield"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet shield.

 1. 1. Rysslands andra dop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Malov Nikita; [2020]
  Nyckelord :Russian Orthodox Church; Russia; cultural production; religion; media.;

  Sammanfattning : The Russian Orthodox Church has had an incredibly fascinating story during its long history in Russia, where its status, political as well as economic power has drastically changed over the course of its existence. The church has gone from being almost completely undistinguishable from the sovereign power during the Russian Empire to nearly being completely wiped out by the times of the communist regime in the soviet era, who saw it as a threat to the revolutionary ideas. LÄS MER

 2. 2. ”Du gapar så högt att jag försvinner!”. Smartphones och hörlurar i Göteborgs kollektivtrafik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Beata Worbin; Jasmine Sahlén; [2019-06-11]
  Nyckelord :kollektivtrafik; smartphones; hörlurar; ensamhet; individualism; avskärmning; väntan; vardagsfenomen; sociala interaktioner; offentlig miljö; public transport; headphones; loneliness; individualism; screening off; waiting; everyday phenomena; social interactions; public environment;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to understand more about the effect that smartphones and headphones have on our social life in our everyday commute in the Swedish city Gothenburg. Through ethnographic observations and seven interviews with day to day commuters and one tram driver, this thesis will discuss public transportations in relation to our smartphones; as a vital necessity and a natural hazard. LÄS MER

 3. 3. Shielding effect to the flammable fibres offered by inherently flame retardant fibres

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasra Khan; [2019]
  Nyckelord :Inherently flame retardant fibres; flammable fibres; Flame; Non-woven fabric; knitted fabric;

  Sammanfattning :  Flame retardant chemicals were used to make flammable fibres or fabrics flame retardant. Flame retardants protect the flammable material from fire by delaying or preventing the ignition process. The problem with flame retardants is unreliable durability when applied physically or bonded chemically on the surface of the fibre or fabric. LÄS MER

 4. 4. Bullerskärmar i betong : En teknisk studie om gröna bullerskärmar i betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik; Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Mohammad Ahmadi; Vilhelm Wirell; [2019]
  Nyckelord :Akustik; Bullerplank; Butong; Hållfasthet; Växtväggar;

  Sammanfattning : As cities grow and densify, the amount of traffic in and through settlement also increases. Horizontal surfaces are increasingly disappearing in favor of housing and infrastructure. This leads to increased noise levels and increased emissions in both residential and green belts. LÄS MER

 5. 5. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER