Sökning: "shift work"

Visar resultat 1 - 5 av 1049 uppsatser innehållade orden shift work.

 1. 1. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 2. 2. "They call us corona boys". A qualitative study of multilocal lifeworlds and social implications of multilocality during the Covid-19-pandemic in the area of Åre, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Nicolai Ekecrantz; [2023-03-17]
  Nyckelord :Multilocality; urban-rural mobility; the COVID-19 pandemic; nonpermanent residents; remote working;

  Sammanfattning : In accordance with contemporary scholars, the identified increase of urban-rural mobility during the pandemic testifies that multilocality, in terms of living an everyday life in more than one place, is gaining momentum (Di Marino, 2022; Willberg, 2021). In a Swedish context, however, the qualitative research on this emerging housing phenomena is sparse, despite the rich tradition of examining nonresidential housing in terms of second homes. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 4. 4. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Rydahl; [2023]
  Nyckelord :Urbana ängar; estetik; trivalent design; konventionell gräsmatta; biodiversitet; forskning med design; etablering; skötsel; Uppsala stadsträdgård;

  Sammanfattning : För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. LÄS MER

 5. 5. Assembly Line Balancing : Addressing the Theory-Practice Gap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Fink; [2023]
  Nyckelord :assembly line balancing; ALB; OptaPlanner;

  Sammanfattning : The efficiency of an assembly line depends on how the different tasks are distributed among the work stations that make up the assembly line. Assigning the tasks to the stations is called assembly line balancing (ALB) and is an NP-hard optimization problem. LÄS MER