Sökning: "shipping"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet shipping.

 1. 1. Procurement riskmanagement to reducesupply disruptions : A qualitative study of Swedishapparel brands during COVID-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Lundin; Sebastian Wennberg; [2022]
  Nyckelord :Procurment risk management;

  Sammanfattning : The COVID-19 outbreak has brought disturbances to a large number business as well as whole industries disrupting their supply chains, proving that most of today's companies don't have sufficient systems or strategies to evade or reduce major supply chain disruptions. One industry that was affected heavily is the fashion industry who is characterized by short lead times, globalized supply chains and volatile customer demand. LÄS MER

 2. 2. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 3. 3. Containertransport till sjöss : En studie av containerkrisen 2020-202X

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hashem Massini; Dominique Audrey Natalia Papaioannou; [2022]
  Nyckelord :Container crisis; Shipping; Intermodal; Supply chain; Container shortage; Covid-19; Suez Canal; Trade war; Containerkris; Sjötransport; Intermodal; Leveranskedja; Containerbrist; Covid-19; Suezkanalen; Handelskrig;

  Sammanfattning : Krisen i den globala leveranskedjan för containrar blev tydligt synlig 2020 och pågår fortfarande. Ett betydande avtryck har lämnats, inte bara på marknaden för containertransporter utan också på världsekonomin som helhet. LÄS MER

 4. 4. Influence of current harmonics on the degradation of the catalyst coated membrane in PEMFC

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Evelina Ahlén Norberg; [2022]
  Nyckelord :Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Ripple Current; Current Harmonics; Degradation; Marine transportation; Polymerelektrolytbränslecell; Rippelström; Strömoscillation; Åldring; Sjötransport;

  Sammanfattning : Sjöfarten är idag dominerad av förbränningsmotorer som är beroende av fossila drivmedel. Elektrifiering är en av huvudstrategierna för att möjliggöra fossilfri energiförsörjning inom internationell sjöfart. LÄS MER

 5. 5. Skyddad plats : En studie i Danmark och Sveriges beredskap att ta emot fartyg i behov av assistans på skyddad plats

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Asplund Schmidt; [2022]
  Nyckelord :place of refuge; skyddad plats; fartyg i behov av assistans; nödhamn;

  Sammanfattning : Rätten att söka nödhamn eller vad som i dag kallas för skyddad plats är en gammal traditionsenlig rätt inom sjöfarten. I flera fall där fartyg har sökt skydd i en hamn i modern tid har fartyg nekats. LÄS MER